รีเซต

SHA คืออะไร? ร้านผ่านประเมินมาตรฐาน SHA ลูกค้านั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

SHA คืออะไร? ร้านผ่านประเมินมาตรฐาน SHA ลูกค้านั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้
TNN ช่อง16
1 พฤศจิกายน 2564 ( 09:59 )
202
SHA คืออะไร? ร้านผ่านประเมินมาตรฐาน SHA ลูกค้านั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

วันนี้ (1 พ.ย.64) เป็นวันแรกที่ร้านอาหารสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ไม่ใช่ว่าจะสามารถขายได้ทุกร้านเลย โดยร้านที่ขายได้จะต้องผ่านมาตรฐาน SHA เท่านั้น คำถามคือ SHA คืออะไร และเราในฐานะผู้บริโภคจะทราบหรือมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรว่าร้านไหนได้การรับรองจาก SHA

"SHA" หรือ "Amazing Thailand and Health Administration" เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข โดยร้านอาหารในพื้นที่นำร่องที่ผ่านการรับรองจาก SHA สามารถขายแอกอฮอล์ได้ถึง 21.00 น.

SHA กำหนดให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ในแบบจำลองนี้ ดูที่หน้าร้าน ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีทางเข้าออกเพียงหนึ่งทางและมีจุดคัดกรองเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆอยู่เสมอ ผู้ประกอบการต้องทำความสะอาดอยู่เสมอในจุดที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะอาหาร

เมื่อเข้ามาในร้านต้องมีการจำกัดจำนวนลูกค้าและเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ที่สำคัญคือต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย สำหรับอาหารที่ปรุงเสร็จให้มีการปกปิดอาหาร ใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับอาหารเพื่อลดการสัมผัส

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเครื่องหมาย SHA ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเสร็จและจัดในร้านมีความปลอดภัยตามมาตรฐานแล้วอาจมีการตรวจสอบก่อนที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA เมื่อได้รับแล้วอาจมีการสุ่มตรวจ หากร้านไม่ได้มาตรฐานก็จะถูกเพิกถอน SHA

SHA เป็นมาตรการด้านความปลอดภัย กระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีความพร้อม ปรับปรุงให้สถานประกอบการมีความปลอดภัย สอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอีกด้วย จากข้อมูลพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีร้านที่ได้รับรอง SHA จำนวน 1,350 ร้านเท่านั้น เราในฐานะผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์ SHA ได้หน้าร้าน หรือหากต้องการจะวางแผนไปนั่งดื่มกิน ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านที่จะไปนั้นได้รับรองจาก SHA หรือไม่ผ่านทาง www.thailandsha.com/shalists  

กิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด 

1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

2. โรงแรม/ที่พัก และสถานที่จัดประชุม 

3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว 

4. ยานพาหนะ 

5. บริษัทนำเที่ยว

6. สุขภาพและความงาม 

7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 

8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 

9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม 

10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

มาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถานประกอบการ มี 3 องค์ประกอบ คือ

1. สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร

2. การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

3. การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ มีรายละเอียดของมาตรฐานเฉพาะประเภทกิจการเพิ่มเติม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ต่อไป

หากผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มจะเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ thailandsha.com

เบื้องต้นจากข้อมูลพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีร้านที่ได้รับรอง SHA จำนวน 1,350 ร้าน /ในฐานะผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์ SHA ได้หน้าร้าน หรือหากต้องการจะวางแผนไปนั่งดื่มกิน ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านที่จะไปนั้นได้รับรองจาก SHA หรือไม่ผ่านทาง www.thailandsha.com/shalists


ภาพจาก TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง