รีเซต

กัมพูชาเผย 'ส่งออก' ไตรมาสแรก โต 18%

กัมพูชาเผย 'ส่งออก' ไตรมาสแรก โต 18%
Xinhua
10 เมษายน 2567 ( 19:39 )
22
กัมพูชาเผย 'ส่งออก' ไตรมาสแรก โต 18%

(แฟ้มภาพซินหัว : เครื่องประดับอัญมณีที่งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติกัมพูชา ครั้งที่ 15 ในกรุงพนมเปญของกัมพูชา วันที่ 21 มี.ค. 2024)

พนมเปญ, 10 เม.ย. (ซินหัว) -- สำนักศุลกากรและสรรพสามิตทั่วไปของกัมพูชารายงานมูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปีนี้ รวมอยู่ที่ 6.26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.27 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบปีต่อปีรายงานระบุว่าสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าเพื่อการเดินทาง จักรยาน รวมถึงสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กล้วย และมะม่วง โดยจุดหมายส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และไทยขณะเดียวกันมูลค่าการนำเข้าสินค้าของกัมพูชาในไตรมาสแรกรวมอยู่ที่ 6.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.26 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียม วัสดุผลิตเสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าเพื่อการเดินทาง ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภคกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาระบุว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และข้อตกลงการค้าเสรีกัมพูชา-จีน (CCFTA) ได้ส่งเสริมการเติบโตทางการค้าที่ยั่งยืนในระยะยาวอย่างมาก และดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เข้าสู่กัมพูชาเพิ่มขึ้นอนึ่ง ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ประกอบด้วยประเทศเอเชียแปซิฟิก 15 แห่ง แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 10 แห่ง รวมกับคู่ค้า 5 ราย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง