รีเซต

งานวิสาขบูชาโลก! รัฐบาลพร้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่ 19 - 20 พ.ค. เช็กกำหนดการที่นี่

งานวิสาขบูชาโลก! รัฐบาลพร้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่  19 - 20 พ.ค. เช็กกำหนดการที่นี่
TNN ช่อง16
17 พฤษภาคม 2567 ( 15:05 )
36
งานวิสาขบูชาโลก! รัฐบาลพร้อมจัดอย่างยิ่งใหญ่  19 - 20 พ.ค. เช็กกำหนดการที่นี่

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลโลก ครั้งที่ 19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ร่วมกับพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) และประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)  พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สรุปได้ดังนี้

 

นายพิชิตฯ กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2542 นั้น ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลกได้มีฉันทามติให้คณะสงฆ์ไทย รัฐบาลไทย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม 


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในหัวข้อ “พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี” ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2567 โดยสถานที่จัดงานครั้งนี้ จะมีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ศูนย์การประชุมนานาชาติ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 73 ประเทศ รวมทั้งไทย รวม 3,500 รูป/คน

 

โดยในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา จากนั้น เวลา 09.50 น. ชาวพุทธนานาชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และพุทธศาสนิกชน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

 

พระพรหมบัณฑิตกล่าวว่า ในปีนี้เป็นปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งชาวพุทธทั่วโลกตระหนักดี และพร้อมใจกันมาจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธ จึงถือโอกาสนี้ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในท้ายของการประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. ที่พุทธมณฑล เจริญพระพุทธมนต์เป็นภาษาบาลี ภาษาจีน ภาษาทิเบตตามลำดับ เป็นการเเสดงถึงน้ำใจของชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกที่มาร่วมงาน 


โอกาสนี้ขอเชิญชวนคนไทยพร้อมใจกันต้อนรับชาวพุทธทั่วโลก ที่เเสดงออกถึงความศรัทธาทางพุทธศาสนา  ให้สมกับที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น “ศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลก” รวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ชาวโลกเห็นเป็นประจักษ์ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้มาจัดร่วมกัน ครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการแสดงถึงความแน่นเเฟ้นของทั้งสามสถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


นายอินทพรฯ กล่าวว่า การจัดงานวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 19 นี้ มีส่วนกลางเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ให้จัดกิจกรรมทางศาสนาในครั้งนี้ด้วย เช่น ฟังเทศน์ ฟังธรรม เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยเเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ทั้งนี้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จะมีการจัดกิจกรรมการแสดงธรรมโดยจากพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมอีกด้วย

 

“รัฐบาลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกับชาวพุทธทั่วโลกร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาส ‘วันวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19’ พร้อมทำความดีถวายเป็นพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง