รีเซต

วันวิสาขบูชา 2567: ตำรวจประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ

วันวิสาขบูชา 2567: ตำรวจประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ
TNN ช่อง16
21 พฤษภาคม 2567 ( 21:08 )
5
วันวิสาขบูชา 2567: ตำรวจประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ

วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกให้ความเคารพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้ออกประกาศเตือนประชาชนและผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558


สถานที่ต้องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์:


ร้านค้าปลีก-ส่ง: ร้านค้าทั่วไป, ร้านสะดวกซื้อ, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้า

ร้านอาหารและสถานบันเทิง: ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ผับ, บาร์, คาราโอเกะ

สถานที่อื่นๆ: สถานีขนส่ง, สถานีรถไฟ, ปั๊มน้ำมัน, วัด, สถานที่ราชการ, สวนสาธารณะ, และสถานที่สาธารณะอื่นๆ

ข้อยกเว้น: ร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ


บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน:


ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลก่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยมีโทษดังนี้:


จำคุกไม่เกิน 6 เดือน

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรการเข้มงวดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ:


เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศดำเนินการดังนี้:


ประชาสัมพันธ์: แจ้งเตือนและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและข้อห้ามในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา

ตรวจตราเข้มงวด: ออกตรวจตราสถานที่ต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะเกิดการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวด

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด: ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น: ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย

การมีส่วนร่วมของประชาชน:


ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดการฝ่าฝืนกฎหมาย่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชา


แจ้งเบาะแส: หากพบเห็นการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง