"ต้นน้ำท่าดี"วิกฤต! กระทบผลิตประปาล่อเลี้ยงเมืองคอน

"ต้นน้ำท่าดี"วิกฤต! กระทบผลิตประปาล่อเลี้ยงเมืองคอน
TNN ช่อง16
7 เมษายน 2563 ( 10:39 )
78
"ต้นน้ำท่าดี"วิกฤต! กระทบผลิตประปาล่อเลี้ยงเมืองคอน

 

 

วันที่ 7 เมษายน 2563 สภาพปริมาณน้ำของลำคลองท่าดี ซึ่งไหลมาจากต้นน้ำท่าดี บนเทือกเขาหลวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสายน้ำสายนี้จะไหลลงสู่คลองท่าใหญ่ เป็นแหล่งสูบน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ในสภาพเริ่มแห้งขอด ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 15 ได้นำเอาเครื่องกลหนักเข้ามาทำฝายชะลอน้ำด้วยหินและทรายเก็บกักน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อป้องกันน้ำแห้งจากลำคลองเส้นนี้ทั้งสาย และเพื่อให้ยังมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดแนวลำคลอง

 

ขณะที่การสำรวจจากภาพมุมสูงพบลำคลองทั้งสายกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตจากฝนที่ทิ้งช่วงมากกว่า 2 เดือน แม้ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาฝนตกน้อยกว่าปกติมากไม่มีน้ำหลากมาตามปกติของฤดูกาล ยิ่งทำให้น้ำมีปริมาณน้อยลงไปอย่างผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งผลิตน้ำสำหรับชุมชนเมืองและย่านการค้าของนครศรีธรรมราช รวมทั้งสถานประกอบมากกว่า 34,000 ครัวเรือน เริ่มขาดแคลนน้ำ รวมทั้งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ที่เริ่มนำระบบสำรองน้ำมาใช้งานแล้ว

 

นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ระบุว่าขณะนี้สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เริ่มทำการปล่อยน้ำเป็นช่วงเวลาคือในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00 น.ถึง 21.30 น.สืบเนื่องจากน้ำดิบกำลังส่งผลการผลิตประปาที่ไม่เพียงพอตลอดทั้งวัน และยอมรับว่าน้ำดิบที่เข้าสู่ระบบการผลิตนั้นไม่เพียงพอ ส่วนการลงทุนระบบสูบน้ำที่ฝายท่าดีในตำบลกำแพงเซา นั้นสูบได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากต้องคงระดับน้ำรักษานิเวศน์เหนือฝาย นอกจากนั้นระบบสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำคลองท่าดีช่วงสะพานท่าใหญ่นั้นมีการรั่วไหล แต่ยังไม่สามารถหยุดเพื่อซ่อมแซมได้เนื่องจากหากหยุดระบบน้ำจะต้องหยุดผลิตทั้งหมด

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง