รีเซต

อิสตันบูลเปิดโรงงานเปลี่ยน 'ขยะอาหาร' เป็นปุ๋ย-ผลิตไฟฟ้า

อิสตันบูลเปิดโรงงานเปลี่ยน 'ขยะอาหาร' เป็นปุ๋ย-ผลิตไฟฟ้า
Xinhua
10 พฤศจิกายน 2564 ( 16:58 )
63
อิสตันบูลเปิดโรงงานเปลี่ยน 'ขยะอาหาร' เป็นปุ๋ย-ผลิตไฟฟ้า

อิสตันบูล, 10 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (9 พ.ย.) อิสตันบูล เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของตุรกี จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพจากอินทรียสาร ที่จะเปลี่ยนขยะอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยและพลังงานไฟฟ้า โดยเอ็คเรม อิมาโมกลู นายกเทศมนตรีอิสตันบูล กล่าวว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่เรานำขยะอาหารมาสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ"

 

อิสตันบูลจะเปิดจุดเก็บขยะอาหาร อาทิ ผัก ผลไม้ และอาหารห่อหมดอายุ ตามสถานที่ต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ทางการทหารและสังคม รวมถึงตลาดแห่งใหญ่ๆ ทั่วทั้งเมืองที่มีประชากรกว่า 16 ล้านคน

 

โรงงานข้างต้นจะแปรรูปและเปลี่ยนขยะอาหารราว 1 ล้านตันต่อปี โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 78 เมกะวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในโรงงาน รวมถึงตอบสนองความต้องการไฟฟ้าของประชาชน 1.4 ล้านครัวเรือนด้วย

 

อิมาโมกลูกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้จะมีส่วนส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลงอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและต้านทานวิกฤตสภาพภูมิอากาศภายในปี 2050

 

เมื่อสัปดาห์ก่อน อิมาโมกลูประกาศวิสัยทัศน์ด้านสภาพภูมิอากาศใหม่ ซึ่งครอบคลุมหลายขั้นตอนที่สนับสนุนวัฏจักรชีวิต พร้อมลดมลพิษ คาร์บอนฟุตพรินต์ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอิสตันบูลตั้งเป้าหมายเปลี่ยนก๊าซจากขยะมูลฝอยร้อยละ 95 เป็นพลังงาน และรีไซเคิลขยะอินทรีย์ทั้งหมดด้วยการทำปุ๋ย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง