รีเซต

ขนส่งภูเก็ตเร่งทำความเข้าใจ ปมค่าโดยสาร เตรียมเพิ่ม 'แท็กซี่มิเตอร์' มากขึ้น

ขนส่งภูเก็ตเร่งทำความเข้าใจ ปมค่าโดยสาร เตรียมเพิ่ม 'แท็กซี่มิเตอร์' มากขึ้น
มติชน
2 กุมภาพันธ์ 2565 ( 12:25 )
71
ขนส่งภูเก็ตเร่งทำความเข้าใจ ปมค่าโดยสาร เตรียมเพิ่ม 'แท็กซี่มิเตอร์' มากขึ้น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณีที่ปรากฏคลิประหว่างผู้โดยสารกับผู้ให้บริการแท็กซี่ตามข่าวนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ถือเป็นบทเรียนและกระทบภาพลักษณ์รุนแรง ซึ่งการให้บริการรถสาธารณะใน จ.ภูเก็ต ต้องปฏิบัติด้วยความสุภาพ อ่อนโยน หลีกเลี่ยงการขัดแย้งโต้เถียงต่างๆ เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

 

นายจตุรงค์กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะในราคาแนะนำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 โดยประชาสัมพันธ์ไปในช่องทางต่างๆ และจะเพิ่มความเข้มข้นในการรับรู้ให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ขอให้ดาวน์โหลดอัตราค่าโดยสาร ถ้ามีปัญหาในการให้บริการโทรสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

“เราต้องการสร้างมาตรฐานตรงนี้ ซึ่งอัตราค่าโดยสารแนะนำไดัรับฟังมาจากทุกภาคส่วนก่อนจึงเอามาจัดทำราคากลางที่เหมาะสม คำนึงถึงบริบทพื้นที่ภูเก็ตที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ส่วนแอพพลิเคชั่น Hello Phuket Service ได้รับการเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว จะทำความเข้าใจกับกลุ่มแท็กซี่ รวบรวมแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เป็นการสมัครใจให้เข้ามา เพื่อเพิ่มทางเลือกการให้บริการแก่ผู้โดยสารมากขึ้น

 

“รวมทั้งการทำเวิร์กช็อปกับภาคส่วนต่างๆ ในเรื่องนี้ และจะส่งเสริมการใช้แท็กซี่มิเตอร์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะประสานกับหน่วยงานดีป้าให้คำนวณอัตราต้นทุนการเดินรถที่เหมาะสมให้สามารถอยู่กันได้” นายจตุรงค์กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง