รีเซต

'ตม.จีน' ออกมาตรการใหม่หนุน 'การผลิต-กิจกรรมธุรกิจ'

'ตม.จีน' ออกมาตรการใหม่หนุน 'การผลิต-กิจกรรมธุรกิจ'
Xinhua
31 พฤษภาคม 2565 ( 10:22 )
24
'ตม.จีน' ออกมาตรการใหม่หนุน 'การผลิต-กิจกรรมธุรกิจ'

ปักกิ่ง, 30 พ.ค. (ซินหัว) -- สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน (NIA) ได้ริเริ่มใช้ชุดมาตรการที่มุ่งอำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมการผลิตและการดำเนินงานของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่างชาติ

 

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ เปิดเผยการคาดการณ์ว่ามาตรการชุดใหม่จะช่วยบริษัทเหล่านี้ลดต้นทุน กระตุ้นประสิทธิภาพการผลิต และสำรวจตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอนาคตมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการตรวจสอบบริเวณพรมแดนสำหรับกลุ่มคนงานขนส่งระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจีนบ่อยครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้าและบุคลากรระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันลูกจ้างของบริษัทภายในประเทศที่ร่วมโครงการก่อสร้างสำคัญในต่างประเทศ จะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในกระบวนการยื่นขอหนังสือเดินทาง รวมถึงการเดินทางเข้าและออกประเทศนอกจากนั้น มาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการลดระยะเวลาพิธีการศุลกากรและการตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยจะให้ความสำคัญแก่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าทางการแพทย์ การเกษตร พลังงาน และการดำรงชีพที่สำคัญก่อนเป็นอันดับแรกทั้งนี้ ปัจจุบันจีนได้ปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารและการยื่นต่อวีซ่าของบุคลากรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจกรรมทางธุรกิจอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง