รีเซต

เปิดงานประเพณีแซนโฎนตา ชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

เปิดงานประเพณีแซนโฎนตา ชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
77ข่าวเด็ด
16 กันยายน 2563 ( 17:43 )
243
เปิดงานประเพณีแซนโฎนตา ชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

สระแก้ว – นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เปิดงานประเพณีแซนโฎนตา สืบทอดวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวินัย โตเจริญ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ที่วัดตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เนื่องในงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ของชาว อ.ตาพระยา ที่ได้สืบทอดการจัดงานมาเป็นเวลายาวนาน โดยประเพณีดังกล่าวถือเป็นงานของท้องถิ่นที่ได้ให้ความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมาจากของบรรพบุรุษ และเป็นอัตลักษณฺ์ของท้องถิ่นและประชาชนชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา ที่ได้จัดงานไหว้บรรพบุรุษ เช่น งานบุญข้าวสารท (ข้าวกระยาสารท) หรืองานบุญสารทไทย สารทลาว สารทจีน และงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา เรียกตามภาษาท้องถิ่นของกัมพูชา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้มีการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามต่ออนุชนรุ่นหลัง

 

 

 

 

สำหรับประเพณีการจัดงานแซนโฎนตา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ถือว่า เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่มีเชื้อสายกัมพูชาในโบราณ ซึ่งคำว่า แซน แปลว่า การเซ่นไหว้ ส่วนคำว่า โฎนตา แปลว่า บรรพบุรุษ เชื่อกันว่าประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิมนั้น จะมีการประกอบพิธีกรรมเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ซึ่งอาจขาดการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลายออกไปและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเชื่อของคนโบราณ ทางอำเภอตาพระยาจึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จัดสืบทอดทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของชาวอำเภอตาพระยา รวมไปถุงการใช้ประเพณีเป็นสายใยผูกพันในครอบครัว ให้ช่วยกันรักษา อนุรักษ์สืบสานและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อไป

 

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในอดีตงานประเพณีแซนโฎนตาทุกปีจะมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากปีนี้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางรัฐบาลได้ปิดชายแดนและห้ามชาวกัมพูชาเดินทางข้ามพรมแดนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงทำให้มีเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาและชาวกัมพูชาที่ยังอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ สถานศึกษา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอ และประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานและร่วมพิธีแห่ในชุมชนตลาดตาพระยาอย่างหนาตา ซึ่งพิธีสงฆ์มีพระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปัญโญ) ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมถวายภัตตาหารเพล พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และถวายเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษและรำถวายอย่างสวยงามตระการตา เช่นกัน

 

 

 

 

 

 

——————————
ภาพโดย/อบต.ทัพราช

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง