สสว. สร้างทัพ SME รุ่นใหม่ ติดอาวุธการค้าออนไลน์ฝ่าโควิด

สสว. สร้างทัพ SME รุ่นใหม่ ติดอาวุธการค้าออนไลน์ฝ่าโควิด
TNN ช่อง16
18 สิงหาคม 2564 ( 13:23 )
15
สสว. สร้างทัพ SME รุ่นใหม่ ติดอาวุธการค้าออนไลน์ฝ่าโควิด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  ในปีนี้ประเทศไทย และทั่วโลกต่างเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่ สสว. ก็ยังคงเดินหน้าสร้าง ผู้ประกอบการใหม่ ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่พร้อมเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจของไทยต่อไปในอนาคต


ทั้งนี้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars)โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage All Starsได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล 


โดยสร้าง SMEs รุ่นใหม่ที่ปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ ๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมาถึงปี 2564 นี้ สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยกว่า 50,000 ราย ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจของตนและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิจัยพัฒนา 


สำหรับปีนี้โครงการได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงาน ได้ร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินงาน 6 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมพัฒนามูลินิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  


สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้แนวคิด Early Stage All Stars เพื่อให้สามารถขยายการดำเนินงานไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด- 19 มาตั้งแต่ปี 2563 โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการการผลิต บริหารจัดการและการตลาด 


รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจเชิงปฏิ บัติการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น


โดย SME ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ แต่ถ้าหากเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้วจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี ส่วนผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนในการเริ่มต้นทำธุรกิจ และรูปแบบการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล รวมถึงสิทธิประ โยชน์ต่างๆ จาก สสว. ผ่านกิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์


ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามปัญหาหรือความต้องการ อาทิ  การเขียนแผนธุรกิจ แนะนำแผนธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบและพิจาร ณาจากสถาบันการเงิน การทำ Content Marketing แนะนำการใช้สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยง Online to Offline (O2O) สอนการเชื่อมโยงร้านค้าโลกออนไลน์กับไลน์เข้าด้วยกัน การยกระดับมาตรฐาน แนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน  ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Arti ficial Intelligence) และการเชื่อมนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าสู่ธุรกิจหรือ Internet of Things: IoT


อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทดสอบตลาดเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ ที่สสว. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คัดเลือกผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพในเชิงลึก กว่า 100 ราย เข้าร่วมงาน Early Stage Market Fair 2021 ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ใน Facebook Page : SME ตีตลาด Early Stage Market Fair ซึ่งจะมีการไลฟ์สดขายของ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ ทดสอบสินค้า พร้อมพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มคุณค่าของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง


 นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายโดยตรง ซึ่ง สสว. จะเข้าไปช่วยโปรโมทผ่านช่องทาง Facebook และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดโดยในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และโดดเด่นหลายราย เช่น Pinn ทิชชูไร้ขยะ ทิ้งลงชักโครกได้ ไม่อุดตัน ย่อยสลาย ลดการแพร่เชื้อ ลดกลิ่นในห้องน้ำ ลดขั้นตอนและค่าใช่จ่ายสิ้นเปลืองการกำจัดขยะ ผลิตจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล ลดการตัดต้นไม้ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  บริษัท กรีนเนอร์เซนส์ จำกัด ผ้าอนามัยเส้นใยไผ่ ช่วยต่อต้านการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ยืดหยุ่นสูงและซึมซับน้ำได้ดี พร้อมช่วยระงับกลิ่นเหงื่อ ช่วยระบายอากาศได้ดี แห้งสบายเร็วกว่า และย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 


หจก. นัทชา โกลเบิล น้ำพริกเนื้อปลาแซลมอน ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอน ผสม หอม พริกและใบมะกรูดทอด  Yummyyum ข้าวกรอบแหนมสด ยำแหนมแพ็คสำเร็จรูปสะดวกพร้อมรับประทาน  ภัครา เพอร์เฟค ไวท์ ออร์แกนิค เซรั่ม ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่มีริ้วรอย ใบหน้าหมองคล้ำ ให้แลดูกระจ่างใสFarmer

Gac  วิตามินบำรุงสายตา ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ  เพิ่มภูมิคุ้มกันหลักให้ร่างกาย ผลิตจากผงฟักข้าว 100% ภูมิจิต คาเฟ่ สาขาเสาชิงช้า ร้านขนมไทยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ ขนมทุกชิ้นจะใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง  ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง