จังหวัดระนองประกาศคลายล็อคการเดินทางเข้าออก จ.ระนองไม่ต้องกักตัว-ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

จังหวัดระนองประกาศคลายล็อคการเดินทางเข้าออก จ.ระนองไม่ต้องกักตัว-ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์
77ข่าวเด็ด
27 พฤษภาคม 2563 ( 05:40 )
380
จังหวัดระนองประกาศคลายล็อคการเดินทางเข้าออก จ.ระนองไม่ต้องกักตัว-ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

 

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระนอง ครั้งที่ 22/2563 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อพิจารณาผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดระนอง

 

 

ระนอง–จังหวัดระนองประกาศคลายล็อคการเดินทางเข้าออก จ.ระนองไม่ต้องกักตัว-ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ยกเว้นบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงใน 4 จังหวัด

 

 

 

 

จากการประเมินสถานการณ์ภาพรวม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019  ของจังหวัดของจังหวัดระนอง ครั้งที่ 22/2563 ได้มีมาตรการผ่อนปรนการเข้าพื้นที่จังหวัดระนองใหม่ ดังนี้

 

 

ถ้าเป็นคนพื้นที่จังหวัดระนอง ไม่ต้องกักตัว-ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ แค่ลงทะเบียนฐานข้อมูลในระบบ ที่ด่านคัดกรองทั้ง 4 ด่าน

 

 

ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดระนอง ไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ลงทะเบียนฐานข้อมูลในระบบ Thai QM และแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ว่าจะเดินทางเข้ามาติดต่อเรื่องอะไร ที่ไหน อย่างไร ออกจากจังหวัดระนองเมื่อใด

 

 

ยกเว้นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ 4 จังหวัดเสี่ยง คือ จังหวัดภูเก็ต ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หากเป็นคนระนองต้องถูกกักตัว 14 วัน หากเป็นคนนอกพื้นที่จังหวัดระนองต้องการมาทำธุระต้องมีใบรับรองแพทย์ rapid testทั้งนี้ มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง