รีเซต

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา ครั้ง​ที่​ 10 ศึกซักฟอกสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง 2566

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา ครั้ง​ที่​ 10 ศึกซักฟอกสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง 2566
TrueID
17 กุมภาพันธ์ 2566 ( 12:15 )
170
ถ่ายทอดสด ประชุมสภา ครั้ง​ที่​ 10 ศึกซักฟอกสุดท้าย ก่อนเลือกตั้ง 2566

เลือกตั้ง 2566 ใกล้เข้ามาทุกที โดยการประชุม​ร่วมกัน​ของ​รัฐสภา​ ครั้ง​ที่​ 10 ประชุมสภาวันนี้ มีเรื่องอะไรบ้าง เช็กที่นี่ พร้อมดูถ่ายทอดสดได้เลย

 

ประชุมสภา ล่าสุด

ติดตามการประชุม​ร่วมกัน​ของ​รัฐสภา​ ครั้ง​ที่​ 10 (สมัยสามัญ​ประจำปี​ครั้ง​ที่สอง)​ โดยมี​ระเบียบ​วาระ​การประชุม​ดังนี้

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

เรื่องด่วน จำนวน 6 เรื่อง คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …​., ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 และยกเลิกมาตรา 272), ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

 

ถ่ายทอดสด "ศาลรัฐธรรมนูญ" ประชุมสภา ศึกซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์

 

 

 

ข้อมูล รัฐสภา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง