รีเซต

ไฮไลท์ศึกซักฟอกสุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนเลือกตั้ง 66 เผยอาจยุบสภา!

ไฮไลท์ศึกซักฟอกสุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนเลือกตั้ง 66 เผยอาจยุบสภา!
TrueID
17 กุมภาพันธ์ 2566 ( 12:11 )
183
1
ไฮไลท์ศึกซักฟอกสุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนเลือกตั้ง 66 เผยอาจยุบสภา!

เลือกตั้ง 2566 กำลังจะเกิดขึ้น โดยการประชุม​สภา ล่าสุด ศึกซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อนเลือกตั้ง 2566 เป็นการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง ตาม ม.152 จะมีอะไรบ้าง TrueID สรุปไว้ให้แล้ว

 

 

ประชุมสภา ล่าสุด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตาม ม.152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

ยุบสภาประยุทธ์ วันไหน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมาว่า มีกำหนดการยุบสภา หรือยุบสภาผู้แทนราษฎร ไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่ใช่ช่วงต้นเดือน มี.ค. แน่นอน เพราะต้องมีการตัดสินใจและวางแผนอื่นๆ ล่วงหน้าด้วย โดยยืนยันว่า ไม่ได้มีการถ่วงเวลาเพื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ตนเป็นแคนดิเดตนายก เตรียมเลือกตั้ง 2566 พร้อมหวังว่าการเลือกตั้ง ล่าสุดนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ เห็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ 

 

ส่วนการเตรียมดีเบตเลือกตั้ง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้ตัดสินใจ ขอรอดูโอกาสและความเหมาะสมก่อน

 

ไฮไลท์ศึกซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ มีอะไรบ้าง

 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร การปภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตาม ม.152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่ารัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับฐานราก SME ผู้มีรายได้น้อย และแก้ปัญหาความยากจน ย้ำว่าไม่เคยเอื้อประโยชน์ หรือ ละเว้นการตรวจสอบให้ใคร


 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ร่วมการประชุมอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ ม. 152 ณ อาคารรัฐสภา โดยกล่าวถึงกรณีของคดีตู้ห่าว นักธุรกิจชาวจีน สัญชาติไทย ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับคดียาเสพติด /กลุ่มธุรกิจจีนสีเทาผับจินหลิง และกรณี นายหยู ชิน สี ตั้งสมาคมปลอม เพื่อช่วยทำวีซ่านำคนจีนสีเทาเข้าประเทศในช่วง ปี 63 – 64 พร้อมระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าให้ทางสื่อมวลชนทราบเป็นระยะ 


 • นายก ฯ สวนกลับ ปมทุจริตเพิ่ม ชี้ ขอให้มองความจริงอีกมุม ในอดีตรัฐมนตรี หลายคนต้องคดีทุจริตคอร์รัปชัน ต้องติดคุก หนีไปต่างประเทศ แต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาตั้งแต่ปี 2557 ยังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนติดคุกสักราย 


 • พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ได้กล่าวชี้แจงในการประชุมสภาฯ ถึงการแก้ไขปัญหาที่ดิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึงที่ดินของประชาชน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

  โดยรัฐบาลมีแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 ถึง 2580 สำหรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

  • เป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) คือ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) 
  • เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2571-2575) คือ การแก้ไขความขัดแย้ง/ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน 
  • เป้าหมายระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2576-2580) คือ การเพิ่มพื้นที่ป่ามีสัดส่วนร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ 


   ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 รวมทั้ง ยังได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนจากการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินฯ One Map อีกด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกันของที่ดินของรัฐ โดยเป้าหมายการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 11 จังหวัด และหากมีประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินที่มีข้อโต้แย้ง สามารถพิจารณาดำเนินการพิสูจน์สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

 • พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ได้ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ประเด็นการปฏิรูประบบราชการ และกฎหมาย นายกฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ หลายอย่างเป็นข้อมูลที่ดีเพื่อปรับปรุงการทำงานต่อไป 

  ทั้งนี้ นายกฯ และรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เป็นสังคมที่มีคุณธรรม ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าทุกการปฏิรูป ต้องอาศัยเวลา และความร่วมมือ ความรักความสามัคคี จึงจะไปได้ ความเห็นที่ดีก็ได้รับมาพิจารณา สิ่งใดทำได้ก็ทำให้ แต่ถ้ามีผลกระทบกับผู้อื่นก็จำเป็นต้องหารือให้ได้ข้อสรุป และการปฏิรูปเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาทับซ้อนมาเป็นเวลายาวนาน มีอุปสรรค ต้องมีแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว บางอย่างเห็นผลแล้ว  


 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ชี้แจงกรณีการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เริ่มต้นจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแต่ช้ำซ้อนกัน จาก 24 ฉบับให้เหลือเพียงฉบับเดียว มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 9 ธ.ค. 64 ส่งผลให้การดำเนินการมาตรการด้านการปราบปราม จับกุมและขยายผลไปสู่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ รวมทั้งสามารถยึด - อายัดทรัพย์สินได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติที่เกี่ยวข้องทั้งการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปราม  ยึดอายึดทรัพย์สิน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการบำบัดรักษาฟื้นฟู

  นอกจากนี้ ในระดับชุมชน ยังได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการตำบล ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน จัดให้มีการลงทะเบียนในระบบ พร้อมทั้งสอดส่องป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในแหล่งมั่วสุม เปิดช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมจากสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 สำหรับรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ขอรับความช่วยเหลือ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครบทุกจังหวัด เพื่อสร้างกลไกต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดมีงานทำ


 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ กรณีการแก้ปัญหาน้ำท่วม-ฝนแล้ง โดยขอให้ย้อนดูการทำงานของรัฐบาล ซึ่งแม้จะยังคงมีน้ำท่วม-ภัยแล้งให้เห็นอยู่ แต่ความเสียหายลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ปี 2558 เดือดร้อน 12,972 หมู่บ้าน ปี 2559 เหลือ 11,844 หมูบ้าน จนถึงปี 2564 เหลือ 296 หมู่บ้าน นี่คือตัวเลขจากสถานการณ์จริง

 

ถ่ายทอดสด "ศาลรัฐธรรมนูญ" ประชุมสภา ศึกซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์

 

 

 

ข้อมูล รัฐสภา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง