รีเซต

ปลาฉิ้งฉ้างชาวเกาะยาวขึ้นเครื่อง ซี 130 ไปภาคเหนือ แลกข้าวสารชาวพะเยาสู้ภัยโควิด-19

ปลาฉิ้งฉ้างชาวเกาะยาวขึ้นเครื่อง ซี 130 ไปภาคเหนือ แลกข้าวสารชาวพะเยาสู้ภัยโควิด-19
77ข่าวเด็ด
21 พฤษภาคม 2563 ( 08:56 )
66
ปลาฉิ้งฉ้างชาวเกาะยาวขึ้นเครื่อง ซี 130 ไปภาคเหนือ แลกข้าวสารชาวพะเยาสู้ภัยโควิด-19

 

วันที่ 21 พ.ค.2563 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นางกันตวรรณ ตันเถียร  สส.พังงา นายบำรุง  ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา  ร่วมต้อนรับ พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนสินค้าของโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมฯ

 

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา กล่าวว่า จังหวัดพังงาได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดพะเยาโดยนำสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงาจำกัด  ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง  กะปิ จากอำเภอเกาะยาว และมังคุดทิพย์พังงาจากอำเภอกะปง ปริมาณรวม 3.48 ตัน  มูลค่า 226,200  บาทแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรของจังหวัดพะเยา   สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด  ได้แก่  ข้าวสารและมะม่วง  ปริมาณร่วม 10 ตันมูลค่า 239,000 บาท

 

 

ซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าในครั้งนี้ เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ  ตามหลักการ  อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เข้ามาดำเนินการ โดยผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า  ธ.ก.ส.พังงา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน  จำกัด  จังหวัดพะเยา

 

 

พล.อ.ท.ธนศักดิ์ เมตะนันท์  เปิดเผยว่า โครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 เป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดจากการที่กองทัพอากาศได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเครือข่ายเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการทัพฟ้าช่วยชาวนา และโครงการขนข้าวชาวนาเปลี่ยนปลาชาวเล เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่มีข้อจำกัดในการหาตลาด ระบายสินค้า และมีความต้องการแบ่งปันความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเครือข่ายใหม่ จึงก่อเกิดเป็นความร่วมมือภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง