รีเซต

ชมรมแม่บ้านตำรวจสุราษฎร์ฯ ทำ MOU ม.ราชภัฏสุราษฎร์ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ตร.

ชมรมแม่บ้านตำรวจสุราษฎร์ฯ ทำ MOU ม.ราชภัฏสุราษฎร์ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ตร.
ข่าวสด
14 มกราคม 2565 ( 16:12 )
42
ชมรมแม่บ้านตำรวจสุราษฎร์ฯ ทำ MOU ม.ราชภัฏสุราษฎร์ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ตร.

ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดทำ(MOU)ร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี "โครงการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ"

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 ม.ค.65 ที่ห้องประชุม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี นางธิชา พลพินิจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนาม (MOU) ร่วมกับ อ.ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิซาการ ระหว่างชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี "โครงการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจ" โดยมีสมาชิกชมรมแม่บ้าน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี และวิทยากรเข้าร่วมกิจกรรม

 

นางธิชา กล่าวว่า พล.ต.ต.สาธิต พลนินิจ ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ได้มีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ลดค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด และได้เป็นที่ปรึกษาโครงการ และให้การสนับสนุนชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดการอบรมครั้งนี้

 

โดยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เชิญวิทยากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา ดร.จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา และ น.ส.นูรา มะแซ นักวิทยาศาสตร์ ให้มาถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร่ไทย

 

 

เพื่อแปรรูปเป็นสบู่ออแกนนิค ให้กับสมาชิกแม่บ้านตำรวจ เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวข้าราชตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อแม่บ้านตำรวจ จะได้นำความรู้ไปพัฒนา ถ่ายทอด ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง