TrueID

เทคนิคบุรีรัมย์ออกบริการซ่อมเครื่องมือทำมาหากิน ฝึกอาชีพ ปชช.ฟรีลดรายจ่ายสร้างรายได้สู้โควิด

เทคนิคบุรีรัมย์ออกบริการซ่อมเครื่องมือทำมาหากิน ฝึกอาชีพ ปชช.ฟรีลดรายจ่ายสร้างรายได้สู้โควิด
77ข่าวเด็ด
15 สิงหาคม 2563 ( 07:15 )
108
เทคนิคบุรีรัมย์ออกบริการซ่อมเครื่องมือทำมาหากิน ฝึกอาชีพ ปชช.ฟรีลดรายจ่ายสร้างรายได้สู้โควิด

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  เครื่องจักรกลการเกษตร    ฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้สนใจฟรี เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชนสู้ภัยโควิด    ทั้งเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือความชำนาญแก่ นศ.  ก่อนจบไปประกอบอาชีพ

 

 

(15 ส.ค.63)  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  โดยมีนายดำรงชัย    เนรมิตตกพงศ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธาน

 

 

โดยโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)  ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มี 3 กิจกรรม คือ บริการซ่อมเครื่องมือ   เครื่องจักรกลการเกษตร   ยานพาหนะ  เครื่องใช้ไฟฟ้า    เครื่องใช้ในครัวเรือน   ให้คำแนะนำวิธีดูแลรักษา     บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพตามความต้องการของแต่ละชุมชนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    พร้อมทั้งบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  นำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน  เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 

 

ซึ่งการออกให้บริการซ่อมเครื่องมือทำมาหากิน  เครื่องใช้ในครัวเรือน  รวมถึงฝึกทักษะอาชีพในครั้งนี้   ยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย  และสร้างอาชีพให้กับประชาชนหลังสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายอีกด้วย     ก็มีประชาชนสนใจมาฝึกทักษะอาชีพ  นำเครื่องใช้ไฟฟ้า  และเครื่องมือทำหากินมาใช้บริการอย่างคึกคัก

 

 

โดยมีกำหนดจัดขึ้น 2 ห้วงระยะ  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 16 ส.ค.2563  ที่โดมสวนรมย์บุรีเทศบาลเมือง   ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 23 ส.ค. 2563  ณ วัดโคกมาบสมอ  ต.หนองตาด  อ.เมืองบุรีรัมย์

 

 

น.ส.ปัญฑารีย์    สำราญศิลป์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   กล่าวว่า   โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่จัดขึ้นครั้งนี้   เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ  เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

 

 

ทั้งยังฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อนำไปประกอบอาชีพ   เชื่อว่าจะสามารถลดรายจ่าย สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนได้    นอกจากนั้นยังจะเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือความชำนาญให้กับนักเรียนนักศึกษา   สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง