TrueID

สถาบันพระปกเกล้า เปิดติวออนไลน์ เทคนิค วิธีส่งประกวด โครงการพระปกเกล้าทองคำ63

สถาบันพระปกเกล้า เปิดติวออนไลน์ เทคนิค วิธีส่งประกวด โครงการพระปกเกล้าทองคำ63
มติชน
2 เมษายน 2563 ( 12:25 )
160
สถาบันพระปกเกล้า เปิดติวออนไลน์ เทคนิค วิธีส่งประกวด โครงการพระปกเกล้าทองคำ63

สถาบันพระปกเกล้า เปิดติวออนไลน์ เทคนิค วิธีส่งประกวด โครงการพระปกเกล้าทองคำ63

 พระปกเกล้าทองคำ เมื่อวันที่ 2 เมษายน สถาบันพระปกเกล้า เผยแพร่ข้อความ เชิญชาวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายออนไลน์  “เทคนิค วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2563”

การชี้แจงขั้นตอนการประกวดและเกณฑ์ตัวชี้วัด รางวัลพระปกเกล้า 2563 โดย ผศ.รณรงค์ จันใด (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
#KPIAward2020 #สถาบันพระปกเกล้า

เทคนิคการกรอกใบสมัครรางวัลพระปกเกล้า 2563 โดย อ.ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี (คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
#KPIAward2020 #สถาบันพระปกเกล้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง