TrueID

กรมชลประทานเพิ่มระบายน้ำเจือจางค่าความเค็ม'ม.ท่าจีน'เร่งช่วยเกษตรกรปลูกกล้วยไม้-ผลไม้

กรมชลประทานเพิ่มระบายน้ำเจือจางค่าความเค็ม'ม.ท่าจีน'เร่งช่วยเกษตรกรปลูกกล้วยไม้-ผลไม้
มติชน
17 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:28 )
46
กรมชลประทานเพิ่มระบายน้ำเจือจางค่าความเค็ม'ม.ท่าจีน'เร่งช่วยเกษตรกรปลูกกล้วยไม้-ผลไม้

กรมชลประทานเพิ่มระบายน้ำเจือจางค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีน พร้อมส่งรถยนต์บรรทุกน้ำเข้าช่วยเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้และสวนผลไม้ จเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ วอนทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดน้ำ เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากปรากฎการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้ค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกกล้วยไม้และไม้ผลไม้ยืนต้นริมแม่น้ำท่าจีน ในเขตอ.สามพราน จ.นครปฐม ได้รับความเดือดร้อน นั้น เบื้องต้นกรมชลประทานได้เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการนำรถยนต์บรรทุกน้ำ 4 คัน ลำเลียงน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,992 ไร่ ในเขตอ.สามพราน จ.นครปฐม อ.บ้านแพ้วและอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม จนถึงปัจจุบัน รวมปริมาณน้ำที่เข้าไปช่วยเหลือประมาณ 2,268 ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 2 เครื่อง บริเวณจุดต้นคลองจินดา ใกล้กับวัดจินดาราม เพื่อผลักดันน้ำที่เพิ่มเข้ามาผ่านคลอง 6 , 7 และ 8ข-5ซ ลงคลองระบายท่าผา คลองบางแก้ว และคลองตาปลั่งตามลำดับ พร้อมทั้ง ได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทานไปเจือจางค่าความเค็มในคลอง จนทำให้ปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองจินดาเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงที่มีน้ำเค็มรุกเข้าไปในแม่น้ำท่าจีน


กรมชลประทาน ยังได้บริหารจัดการน้ำทางตอนบนของแม่น้ำท่าจีน ด้วยการเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ประตูระบายน้ำสองพี่น้อง และคลองท่าสาร-บางปลา ลงสู่แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง เพื่อผลักดันน้ำเค็ม ทำให้ปัจจุบันค่าความเค็มในแม่น้ำท่าจีนลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำพร้อมกับให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาอย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพของปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับเกษตรกรและประชาชนให้ได้มากที่สุด และเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้งนี้ ใน 4 เขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)อยู่ในเกณฑ์น้อย เพียงพอแต่เฉพาะที่จะนำไปใช้อุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศและพืชต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย หากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ โทร.สายด่วน กรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง