รีเซต

จีนพบ 'ผลิตภัณฑ์เกษตร' เกือบ 98% ผ่านมาตรฐานคุณภาพ-ความปลอดภัย

จีนพบ 'ผลิตภัณฑ์เกษตร' เกือบ 98% ผ่านมาตรฐานคุณภาพ-ความปลอดภัย
Xinhua
10 พฤษภาคม 2565 ( 10:42 )
60
จีนพบ 'ผลิตภัณฑ์เกษตร' เกือบ 98% ผ่านมาตรฐานคุณภาพ-ความปลอดภัย

9 พ.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนรายงานผลการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในจีน ซึ่งพบว่าร้อยละ 97.7 ของผลิตภัณฑ์ฯ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2022

 

รายงานระบุว่าสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์ปีกที่ตรงตามมาตรฐานอยู่ที่ร้อยละ 99 ซึ่งสูงที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท โดยช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงฯ ได้สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวน 6,910 รายการ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และสัตว์ปีก พืชผัก และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ใน 112 เมืองทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้กระตุ้นให้หน่วยงานด้านการเกษตรท้องถิ่นกระชับกฎระเบียบในพื้นที่สำคัญ สนับสนุนไม่ให้ใช้สารกำจัดศัตรูพืชในทางที่ผิด และเฝ้าติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง