รีเซต

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” นั่งบอร์ด AJA มีผล 23 ก.พ. ติดอันดับ 9 ถือหุ้นใหญ่

“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” นั่งบอร์ด AJA มีผล 23 ก.พ. ติดอันดับ 9 ถือหุ้นใหญ่
ทันหุ้น
25 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:55 )
50
“ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” นั่งบอร์ด AJA มีผล 23 ก.พ. ติดอันดับ 9 ถือหุ้นใหญ่

#AJA #ทันหุ้น - บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของ นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

2. มีมติแต่งตั้ง นายณวัฒน์ อิสรไกศีลดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีวาระตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 23 มี.ค.2566 นายณวัฒน์ถือหุ้นใหญ่ในลำดับที่ 9 ถือหุ้นจำนวน 121,507,405 หุ้น หรือสัดส่วน 2.27%

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง