รีเซต

‘กสทช.’ งดจ่ายโบนัสพนักงาน นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน สู้โควิด-19

‘กสทช.’ งดจ่ายโบนัสพนักงาน นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน สู้โควิด-19
มติชน
28 พฤษภาคม 2563 ( 01:21 )
141
‘กสทช.’ งดจ่ายโบนัสพนักงาน นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน สู้โควิด-19

 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติไม่จ่ายโบนัสปี 2563 จำนวน 200 ล้านบาทแก่พนักงาน กสทช. กว่า 1,000 คน เพื่อนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน เนื่องจากเข้าใจถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่รัฐบาลมีความจำเป็นต้องนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่าย ซึ่งสำนักงาน กสทช.เป็นผู้เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมเอง เพราะทนไม่ได้กับความเดือดร้อนของประชาชน แม้ว่าพนักงานบางส่วนไม่เห็นด้วย แต่ก็มีการขอร้องกันเพื่อให้ กสทช. เป็นหน่วยงานตัวอย่างในการดำเนินการดังกล่าว

 

นายฐากร กล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช.ยังได้อนุมัติเงิน 181.38 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐเพิ่มเติมอีก 46 แห่ง ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 และยังเหลือการพิจารณาโรงพยาบาลที่ค้างอยู่ประมาณ 1,000 กว่าแห่ง ซึ่ง กสทช. ยังเปิดรับการขอความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

ขณะเดียวกัน ยังได้มีมติยืดการชำระค่าธรรมเนียมรายปีในส่วนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอกชนไม่สามารถสร้างรายได้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด ประกอบด้วย 1.บริษัทที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สามารถเลื่อนการชำระได้ 100% จากเดิมที่ต้องจ่ายทั้งหมดในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ให้สามารถมาชำระได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

 

และ 2.บริษัทที่มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท สามารถเลื่อนจาก 50% คือจากเดิมที่ต้องจ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ให้มาจ่ายได้ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ มาจ่ายก่อนครึ่งหนึ่ง และ อีก 50% มาจ่ายที่เหลือไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ทีวีดิจิทัลที่มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาทมี 9 ช่อง และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่มีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท มี 12 บริษัท คิดเป็นจำนวนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวม 6,000 ล้านบาท

 

“จริงๆ เราต้องได้ทั้งหมดใน 29 พฤษภาคมนี้ แต่การเลื่อนชำระจะทำให้ครบ 6,000 ล้านบาทในสิงหาคมนี้ ซึ่งยอมรับว่ากระทบต่อรายได้ กสทช. เช่นกัน กสทช.ก็ขาดสภาพคล่อง แต่เราสู้เพื่อโควิด-19” นายฐากร กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง