รีเซต

"วัคซีนทัวร์" ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีพร้อมเที่ยว ทำได้ไหม ไปประเทศไหนได้บ้าง!

"วัคซีนทัวร์" ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีพร้อมเที่ยว ทำได้ไหม ไปประเทศไหนได้บ้าง!
Ingonn
6 พฤษภาคม 2564 ( 11:58 )
1.1K
"วัคซีนทัวร์" ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีพร้อมเที่ยว ทำได้ไหม ไปประเทศไหนได้บ้าง!

จากกรณีที่โลกออนไลน์แชร์ บริษัทนำเที่ยวเปิดขายทัวร์พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สหรัฐอเมริกา ทำให้เป็นที่สนใจอย่างมากสำหรับคนที่มีความพร้อมในการท่องเที่ยวทริปต่างแดน และต้องการฉีดวัคซีนควบคู่กัน โดยประชากรที่อาศัยอยู่หรือเดินทางเข้ามายังสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐ และไม่มีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าดำเนินการบางรายการ ตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีน

 

 

วันนี้ True ID จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยว "วัคซีนทัวร์" แบบฉบับเข้าใจง่าย พร้อมบอกพิกัดประเทศที่เปิดวัคซีนทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ 

 

 


ที่เขาเรียกกันว่า "วัคซีนทัวร์" คืออะไร


"วัคซีนทัวร์"  คือ บริษัทนำเที่ยวเปิดขายทัวร์พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ซึ่งนำเสนอรายการนำเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แต่ดึงดูดความสนใจของประชาชนด้วยการพาไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

โดยรายการนำเที่ยวลักษณะนี้เริ่มมีแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเน้นไปที่ประชาชนที่มีกำลังซื้อสูง สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนในต่างประเทศได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลไทยและข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องของทัวร์

ผู้ที่จะทำทัวร์ในลักษณะนี้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้

 

1.ต้องเป็นผู้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กรณีนำเที่ยวต่างประเทศต้องได้รับใบอนุญาตประเภททั่วไป (รหัส 11) 

 

2.การโฆษณาในรายการนำเที่ยวต้องมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถดำเนินการได้จริงตามที่โฆษณาไว้

 

นอกจากนี้ บริษัทนำเที่ยวควรต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของประเทศปลายทาง ในการเดินทางเข้าประเทศช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัว ข้อจำกัดในการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขในเข้ารับการฉีดวัคซีนของประเทศนั้นๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน เป็นต้น 

 

 


เช็กลิสต์! ก่อนซื้อ "วัคซีนทัวร์"

สำหรับประชาชนที่สนใจรายการนำเที่ยวในรูปแบบวัคซีนทัวร์ขณะนี้ ควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้านก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

 

1.ตรวจสอบการมีใบอนุญาตของบริษัทนำเที่ยวที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว http://www.dot.go.th


2.เช็กประวัติการร้องเรียนบริษัทนำเที่ยว โทร. 0 2141 3171


3.การซื้อทัวร์เป็นการจ่ายเงินซื้อบริการล่วงหน้า ให้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเดินทางทุกครั้ง และติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการซื้อทัวร์ที่ราคาต่ำกว่าทุน


4.เก็บหลักฐานต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน แผนการเดินทาง หากมีกรณีร้องเรียน


5.ตรวจสอบการอนุญาตเดินทางระหว่างประเทศว่า มีมาตรการกักตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศปลายทางอย่างไร สำหรับประเทศไทยยังคงมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 14 วัน


6.ติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในต่างประเทศก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ได้ที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สายด่วน 0 2572 8442

 

 

 


ประเทศอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางมาฉีดวัคซีน


1.มัลดีฟส์

มัลดีฟส์จะเริ่มการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มมุ่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

โดยมีนโยบายที่เรียกสั้นๆ ว่า “3V” นั่นคือ 1. Visit - เยี่ยมเยือน , 2. Vaccinate - ฉีดวัคซีน , 3. Vacation – พักร้อน เสนอจะฉีดวัคซีนให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังมัลดีฟส์ ครบทั้ง 2 โดส นั่นหมายความว่า นักท่องเที่ยวจะต้องอยู่ในมัลดีฟส์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ตามระยะเวลาการฉีดวัคซีน


โดยวัคซีนที่มัลดีฟส์ได้รับมาได้แก่ วัคซีนแอสตราเซเนกา วัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งล้วนเป็นวัคซีนที่ต้องได้รับ 2 โดส ทำให้มีการเสนอให้นักท่องเที่ยวอยู่ในมัลดีฟส์อย่างน้อย 14 วัน

 

อย่างไรก็ตาม แผนการดังกล่าวของมัลดีฟส์ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อใด เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 ของมัลดีฟส์ต้องรอการจัดสรรจากโครงการ COVAX หรือวัคซีนกองกลางที่หลายประเทศนำมาบริจาคไว้แจกจ่ายให้ประเทศที่ขาดศักยภาพในการแย่งชิงวัคซีนโควิด-19 จากชาติมหาอำนาจอื่น ๆ และก่อนหน้านี้ได้รับวัคซีนบางส่วนจากจีนและอินเดีย

 

 

2.นอร์เวย์-รัสเซีย

ที่นอร์เวย์ มีบริษัทท่องเที่ยวชื่อ World Visitor เสนอโปรแกรมท่องเที่ยวรัสเซีย ที่ทั้งได้พักผ่อนและได้รับวัคซีนโควิด-19 สปุตนิกวีด้วย โดยลูกค้าที่สามารถเลือกแพ็กเกจการเดินทางได้

 

โดยถ้าจ่าย 1,199 ยูโร (75,000 บาท) จะสามารถเดินทางได้ 2 ครั้ง ในกรอบระยะเวลา 1 เดือน แต่ละครั้งจะไดด้รับวัคซีน 1 โดส แต่ถ้าจ่าย 2,999 ยูโร (112,500 บาท) ลูกค้าจะได้เข้าพักรีสอร์ตเพื่อสุขภาพสุดหรูในรัสเซียเป็นเวลา 22 วัน โดยจะได้รับวัคซีนในวันแรกและวันสุดท้ายของโปรแกรม และยังมีโปรแกรมที่ 3 สาม เดินทางไปโรงแรมสปาในตุรกี โดยหยุดพักที่สนามบินมอสโก ซึ่งจะมีศูนย์ฉีดวัคซีนในอาคารผู้โดยสาร

 

มีรายงานโปรแกรมทัวร์ดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือน ก.ค. นี้ แต่รัฐบาลรัสเซียยังไม่ได้ไฟเขียวอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวบินเข้ามาเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ แต่ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของวัคซีนสปุตนิกวี กลับระบุข้อความว่า “ฉีดวัคซีนสปุตนิกวีในรัสเซีย ใครมาบ้าง” พร้อมรูปคนข้างเครื่องบินที่มีคำว่า “สปุตนิก” เขียนไว้ ซึ่งเป็นนัยสื่อถึงการเดินทางไปยังรัสเซียเพื่อฉีดวัคซีน

 

 

3.บาร์เบโดส

ประเทศ บาร์เบโดส เป็นประเทศที่เป็นเกาะในทะเลแคริบเบียน มีสัดส่วนประชากรได้รับวัคซีน 25 % ได้มีนโยบายวัคซีนทัวร์ เช่นกัน โดยมีวัคซีนที่ฉีดให้นักท่องเที่ยว คือ แอสตราเซเนกา จะฉีดให้อย่างน้อยคนละ1โดส

 

 

4.ดูไบ/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี มีโปรแกรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับชาวต่างชาติ แต่ไม่ได้ฉีดให้กับนักท่องเที่ยว

 

โดยเงื่อนไขการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวต่างชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ มีอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีวีซ่าผู้อยู่อาศัย หรือพลเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือการถือวีซ่าผู้อยู่อาศัยและอนุญาตให้ผู้ที่มีรายได้มากกว่า 4,000 ยูโร (ประมาณ 150,000 บาท) สามารถจ่ายเงิน 600 ยูโร (22,500 บาท) เพื่อถือครองวีซ่าทำงานทางไกลได้ โดยผู้ถือวีซ่าดังกล่าวสามารถทำงานทางไกลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เป็นเวลา 12 เดือน จึงจะได้รับวัคซีนโควิด-19 ฟรี และสามารถเดินทางเข้าออกดูไบได้หลายครั้ง 

 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีวัคซีน 4 ตัว คือ แอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ ซิโนฟาร์ม และสปุตนิกวี ฉีดวัคซีนในประเทศไปแล้วมากกว่า 10 ล้านโดส

 

 

5.มอริเชียส

ประเทศที่เป็นเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของมาดากัสการ์ และประเทศเดียวในโลกที่ให้วีซ่านักท่องเที่ยวระยะยาวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าดังกล่าวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ฟรีอีกด้วย โดยจะได้ฉีดแค่วัคซีนของแอสตราเซเนกาเท่านั้น

 

นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถยื่นขอ “พรีเมียมวีซ่า” ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวอยู่ในมอริเชียสได้นานถึง 1 ปี โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัด คือ ผู้ขอวีซ่าต้องไม่เข้าสู่ระบบแรงงานมอริเชียส ไม่มีสถานที่ประกอบธุรกิจหลักและ/หรือแหล่งที่มาของรายได้และผลกำไรในมอริเชียส มีเอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุนการขอวีซ่า เช่น วัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หลักฐานการจองที่พัก เป็นต้น

 


6.เซอร์เบีย

จะเปิดทดลองฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีวัคซีนมากกว่าที่ประชาชนต้องการ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจะได้ฉีด ไฟเซอร์ แอสตราเซเนกา สปุตนิกวี และซิโนฟาร์ม ช่วงเดือน มี.ค.2564 ที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติเซอร์เบียหรือมีถิ่นพำนักในเซอร์เบียมากกว่า 22,000 คนได้รับวัคซีนโควิด-19 ฟรีไปแล้ว ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากในการเปิดประเทศเซอร์เบีย ที่พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาฉีดวัคซีนจำนวนมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศคาบสมุทรบอลข่านใกล้เคียง

 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่กลางเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา มีข่าวว่า เซอร์เบียได้ระงับวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ โดยจะหันกลับมามุ่งเน้นการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรในประเทศก่อน 

 

 

7.สหรัฐอเมริกา (บางรัฐ)

มีอยู่ 22 รัฐที่เปิดให้ใครก็ตามสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ขอเพียงมีวีซ่า และมีชื่ออยู่ในระบบลงทะเบียน ทำให้มีผู้คนที่หมดหวังจากหลายประเทศทั่วโลก (รวมถึงไทย) พากันมุ่งหน้าไปยังสหรัฐฯ เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ป้องกันโควิด-19 และเราได้เห็นผู้คนที่ร่ำรวยบินข้ามโลกเพื่อเข้าแถวรับวัคซีน

 

สำหรับรัฐที่ไม่มีข้อจำกัดในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สหรัฐฯ ประกอบด้วย อลาบามา แอริโซนา แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด ไอโอวา ลุยเซียนา แมรีแลนด์ มิชิแกน มินเนโซตา มอนทานา เนวาดา นิวแฮมป์เชียร์ นิวเม็กซิโก นอร์ธแคโรไลนา นอร์ธดาโกตา โอไฮโอ โอคลาโฮมา เพนซิลเวเนีย เซาธ์แคโรไลนา เทนเนสซี เทกซัส และเวอร์จิเนีย

 

โดยวัคซีนที่สหรัฐฯ มีให้เลือก ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ วันซีนโมเดอร์นา และวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

 

 


ช่องทางติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในสหรัฐอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
+1 202 684 8493
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.30 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
+1 323 962 9574
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ 


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
+1 312 664 3129
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
+1 212 754 1770 ต่อ 304, 311, 313 
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

 


ทัวร์จากไทยไปฉีดวัคซีนโควิด-19


มีแนวคิดเตรียมจัดทริปวัคซีน พาคนไทยเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19โดยพาไปที่เป็นเซอร์เบีย และสหรัฐฯ ซึ่งเป็น 2 ประเทศที่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวรับการฉีดวัคซีนได้ และหากสามารถลงทะเบียนได้ ก็จะได้รับการฉีดวัคซีน

 

อย่างไรก็ตามเมื่อกลางเดือน เม.ย.2564 เซอร์เบียได้ระงับวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติชั่วคราว เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นการฉีดวัคซีนกลับไปที่พลเมืองของเซอร์เบียก่อน ทำให้ปัจจุบันเซอร์เบียมีการฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับ7ของโลก มี สัดส่วนประชากรได้รับวัคซีน 19.1%

 

 


ประชาชนและผู้ที่สนใจซื้อทัวร์สามารถนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ได้ แต่ที่สำคัญอย่าลืมเช็กมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะบางประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฉุกเฉินได้

 

 

 

ข้อมูลจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , PPTV , TNN

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง