TrueID

เทศบาลตำบลมาบข่า บริการตรวจหาเชื้อโควิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี

เทศบาลตำบลมาบข่า บริการตรวจหาเชื้อโควิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี
TNN ช่อง16
18 สิงหาคม 2564 ( 14:18 )
19
เทศบาลตำบลมาบข่า บริการตรวจหาเชื้อโควิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี

วันนี้ (18ส.ค.64) นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานศูนย์ควบคุมโรคอำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง กล่าวว่า เป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในเขตพื้นของอำเภอนิคมพัฒนา โดยเฉพาะกับเทศบาลตำบลมาบข่า ภายใต้การให้คำปรึกษาของบุคคลากรทางการแพทย์

ภายใต้การนำของนายแพทย์โกมล ภู่ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ในการตรวจหาเชื้อโรคเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อ  Antigen Test Kit (ATK) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข่าโดยนายกเทศมนตรีตำบลมาข่า นายอาจิน อ่ำพุด นำทีม ให้บริการประชาชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาล เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง เป็นแหล่งพักอาศัย เป็นหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมาก เพื่อได้ควบคุมการระบาดให้มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที

ขณะที่ นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นการเพิ่มทางและสร้างโอกาสในการเข้าถึงของประชาชน สำหรับการตรวจหาเชื้อโรคเบื้องต้น เป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล หากผู้เข้ารับการตรวจมีผลไปในทิศทางใดก้อจะได้บริหารจัดการ แยก กลุ่ม ได้รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาด อีกทั้งจะเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้อย่างรวดเร็ว

ด้านนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า  กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการภายใต้คำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนิคมพัฒนา โดยมีทีม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.นิคมพัฒนา) และทีมของโรงพยาบาลนิคมพัฒนา ร่วมกันตรวจหาเชื้อโรคในครั้งนี้ ในทุกชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ทุกคน ได้อบอุ่นใจและปลอดภัย ในการใช้ชีวิตภายใต้มาตราการด้านสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “ตรวจเร็ว เจอเร็ว แยกเร็ว” คาดว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19 ได้พอสมควรเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลได้ในระดับหนึ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบัน
ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง