รีเซต

ระนอง ตรึงหน้าด่านท่าอากาศยานระนองพร้อมรับมือหากพบไวรัสระบาดระลอกใหม่

ระนอง ตรึงหน้าด่านท่าอากาศยานระนองพร้อมรับมือหากพบไวรัสระบาดระลอกใหม่
77ข่าวเด็ด
30 กรกฎาคม 2563 ( 02:45 )
135
ระนอง ตรึงหน้าด่านท่าอากาศยานระนองพร้อมรับมือหากพบไวรัสระบาดระลอกใหม่

ระนอง ตรึงหน้าด่านท่าอากาศยานระนองพร้อมรับมือหากพบไวรัสระบาดระลอกใหม่

ระนอง- (29 ก.ค.63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ท่าอากาศยานระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดระนอง เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหากพบมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD- 19)ที่ท่าอากาศยานระนอง

โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระนอง ทหาร ร.25 พัน.2 ค่ายรัตนรังสรรค์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ท่าอากาศยานระนอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ พร้อมให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COMD-19) อย่างใกล้ชิด ในการรองรับการเดินทางของประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้มาใช้บริการ ที่ท่าอากาศยานระนอง รวมทั้งเน้นเรื่องมาตรการแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามมาตรการความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานระนอง และหากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์จากกรณีต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ประชาชนและภาพลักษณ์ของจังหวัดระนอง จะต้องรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ท่าอากาศยานระนอง เพื่อบังคับบัญชา ควบคุม สั่งการ กำกับดูแล และแก้ไขสถานการณ์โดยเร่งด่วนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง