รีเซต

ขสมก.อ่วมหนัก ติดเชื้อวันเดียว 23 ราย มีทั้งพนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร และจนท.เขตเดินรถ

ขสมก.อ่วมหนัก ติดเชื้อวันเดียว 23 ราย มีทั้งพนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร และจนท.เขตเดินรถ
มติชน
30 กรกฎาคม 2564 ( 23:45 )
38
ขสมก.อ่วมหนัก ติดเชื้อวันเดียว 23 ราย มีทั้งพนักงานขับรถ เก็บค่าโดยสาร และจนท.เขตเดินรถ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) รายงานว่า คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

 

 

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 23 คน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

1. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 79 เพศชาย อายุ 43 ปี (ปัจจุบันองค์การได้มอบหมายให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ทำการอู่บรมราชชนนี และรถโดยสารภายในอู่บรมราชชนนี) ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตคลองสาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

 

 

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4 งานบริหารงานบุคคล อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศหญิง อายุ 46 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 18.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษ

 

 

3.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 63 เพศชาย อายุ 48 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารธรรมดา สาย 63 จำนวน 1 คัน คือ

 

 

– รถโดยสารหมายเลข 7 – 50171 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.10 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 19.20 น.  วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.25 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564


ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.15 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 21.30 น.  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.35 น.

 

 

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 63 เพศหญิง อายุ 46 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสาร จำนวน 1 คัน คือ

 

 

– รถโดยสารหมายเลข 7 – 50171 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.10 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 19.20 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.25 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564


ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.15 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 21.30 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.45 น.

 

 

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 180 เพศหญิง อายุ 51 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ โดยทราบผลว่า
เป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 180 จำนวน 5 คัน ดังนี้

 

5.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40369  ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.40 – 11.40 น. 5.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40433  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 13.35 น. 5.3 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40523  ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 09.40 น. 5.4 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40407  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.40 น. 5.5 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40370  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 11.30 น.

 

 

6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 3 เพศหญิง อายุ 38 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 3 คัน ดังนี้

 

6.1 รถโดยสารหมายเลข 8 – 50320 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.35 น.          6.2 รถโดยสารหมายเลข 8 – 50482 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.15 – 19.35 น. 6.3 รถโดยสารหมายเลข 8 – 50327 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.35 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.40 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.40 น.

 

 

7. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 511 เพศหญิง อายุ 44 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 511 จำนวน 5 คัน ดังนี้

7.1 รถโดยสารหมายเลข 3 – 70468  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.50 – 20.00 น.

7.2 รถโดยสารหมายเลข 3 – 70450  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.50 – 19.10 น.

7.3 รถโดยสารหมายเลข 3 – 70442  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.50 – 19.10 น.  และวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.20 – 18.45 น.

7.4 รถโดยสารหมายเลข 3 – 70460 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.40 – 18.10 น. 7.5 รถโดยสารหมายเลข 3 – 70446 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.15 – 18.45 น.

8.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 54 เพศชาย อายุ 33 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์  โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
เมื่อเวลา 15.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 54 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 8 – 80452 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.30 น.

9.พนักงานเติมน้ำมันรถโดยสาร อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาล เอส วาย เอช โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

10.ผู้ช่วยผู้จัดการสาย 53 อู่บรมราชชนนี เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ วัดจันทร์ประดิษฐาราม โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

11.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 47 เพศชาย อายุ 27 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ
ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 จำนวน 6 คัน ดังนี้

11.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40490 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 11.45 น.          11.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80280 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 10.30 น.  และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.45 – 09.35 น.

11.3 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40345 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.10 – 11.20 น.            11.4 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40349  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 10.20 น.

11.5 รถโดยสารหมายเลข 4 – 40530 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 10.45 น.          11.6 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80019 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.40 – 11.55 น. และวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 12.00 น.

 

 

12.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 26 เพศหญิง อายุ 20 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 17.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 26 จำนวน 5 คัน ดังนี้

 

12.1 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80037 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. 12.2 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80062 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 13.00 น.  และวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 12.00 น.

 

12.3 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80103 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.20 – 15.20 น. 12.4 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80195 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.20 – 12.20 น. 12.5 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80208 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.35 – 13.35 น.

 

13. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 47 เพศชาย อายุ 42 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 17.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา  โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 47 จำนวน 1 คัน คือ

 

 

– รถโดยสารหมายเลข 4 – 80280 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.40 – 14.00 น.  วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.10 – 16.10 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.40 – 15.50 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.40 – 15.45 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.20 – 15.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 11.20 น.

 

 

14. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 156 เพศชาย อายุ 29 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ หทัยราษฎร์คลินิกเวชกรรม โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสารธรรมดา สาย 156 จำนวน 2 คัน ดังนี้

 

14.1 รถโดยสารหมายเลข 8 – 80292 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. และวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 21.30 น.

 

14.2 รถโดยสารหมายเลข 8 – 80277 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.30 น.

 

15.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 145 เพศหญิง อายุ 33 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 145 จำนวน 1 คัน คือ

 

– รถโดยสารหมายเลข 3 – 40321 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 22.00 น.

 

 

16.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 195 เพศชาย อายุ 25 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 195 จำนวน 4 คัน ดังนี้

16.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80505 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 09.00 น. 16.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80254 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 13.05 น.และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 10.00 น.

16.3 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80072 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.  16.4 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80350 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 09.15 น.

 

 

 

17. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 195  เพศหญิง อายุ 27 ปี ได้เข้ารับการตรวจ หาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 195 จำนวน 4 คัน ดังนี้

17.1 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80505 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 09.00 น.

17.2 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80254 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.50 – 13.05 น. และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 10.00 น.

17.3 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80072 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.

17.4 รถโดยสารหมายเลข 4 – 80350 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 09.15 น.

 

 

18.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 16 เพศหญิง อายุ 34 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ โปรแล็บสหคลินิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 07.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร จำนวน 1 คัน คือ

 

– รถโดยสารหมายเลข 8 – 50477 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 10.25 น.วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 11.25 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 13.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 11.30 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 13.00 น. และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.10 – 10.30 น.  

 

 

19.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 23 เพศหญิง อายุ 39 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 23 จำนวน 4 คัน ดังนี้

 

19.1 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40245 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.20 – 09.30 น. และวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 13.00 น. 19.2 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40214 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.10 น. 19.3 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40221 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.10 – 10.00 น. 19.4 รถโดยสารหมายเลข 3 – 40213 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.40 – 10.00 น.

 

 

20.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 93 เพศชาย อายุ 27 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ รามอินทราเฮลท์สหคลิกนิก โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 12.40 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 จำนวน 6 คัน ดังนี้

 

20.1 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80351 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.10 – 21.10 น. 20.2 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80134 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.40 – 20.40 น. 20.3 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80209 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.20 – 20.20 น. 20.4 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80150 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.40 – 21.40 น. 20.5 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80186 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.40 – 20.40 น. 20.6 รถโดยสารหมายเลข 2 – 80033 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 20.30 น.

 

 

21. พนักงานขับรถโดยสารรถธรรมดา สาย 45 เพศชาย อายุ 34 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา โดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 45 จำนวน 1 คัน คือ

– รถโดยสารหมายเลข 3 – 40200 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.50 – 08.45 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.40 – 15.30 น. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.15 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.35 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.20 – 10.15 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.14 – 09.55 น. และวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 04.31 – 08.50 น.

22. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 555 เพศหญิง อายุ 50 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ คลินิกเวชการเมดิคัลแล็บ จังหวัดปทุมธานีโดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 11.00น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษาโดยพนักงานผู้ติดเชื้อฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 555 จำนวน 4 คัน ดังนี้

 

22.1 รถโดยสารหมายเลข 1 – 45093 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.20 – 12.05 น.

 

22.2 รถโดยสารหมายเลข 1 – 45007  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 04.40 – 10.40 น. 22.3 รถโดยสารหมายเลข 1 – 45009  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 11.40 – 18.10 น.    22.4 รถโดยสารหมายเลข 1 – 45096  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 05.40 – 10.15 น.

 

 

23.หัวหน้างานแผนงานเขต เขตการเดินรถที่ 4 เพศชาย อายุ 55 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ คลินิกเวชกรรมเซ็นทรัลการแพทย์ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อเวลา 14.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรถพยาบาลมารับไปรักษา

 

 

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

 

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง