รีเซต

METAควัก507ล้าน เพิ่มทุนในVHJถือหุ้น100%

METAควัก507ล้าน  เพิ่มทุนในVHJถือหุ้น100%
TNN ช่อง16
2 ตุลาคม 2563 ( 12:02 )
293
METAควัก507ล้าน  เพิ่มทุนในVHJถือหุ้น100%

นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด (“VHJ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 50.7 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 507 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน VHJ ในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของ VHJ 

ก่อนการเพิ่มทุน VHJ มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15 ล้านหุ้น บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น 14.99 ล้านหุ้น หลังการเพิ่มทุนเป็น 657 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 65.7 ล้านหุ้น บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้น 65.69 ล้านหุ้น 

พร้อมกันนี้ ยังมีมติอนุมัตินายชนน วังตาล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนในวาระของนายฟุง ไซ กง ที่ลาออกจาการเป็นกรรมการบริษัทฯ และตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง