รีเซต

'เสธ.อู้' หนุนแก้ ม. 272 ตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกฯ ช่วยถอยคนละก้าว

'เสธ.อู้' หนุนแก้ ม. 272 ตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกฯ ช่วยถอยคนละก้าว
มติชน
25 ตุลาคม 2563 ( 16:10 )
104
'เสธ.อู้' หนุนแก้ ม. 272 ตัดอำนาจส.ว.เลือกนายกฯ ช่วยถอยคนละก้าว

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวาณิช สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่จะมีขึ้นวันที่ 26 -27 ตุลาคมนี้ว่า มองว่าเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ แม้ว่าอาจจะไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ได้ฟังเสียงและความเห็นของตัวแทนแต่ละฝ่าย ยังดีกว่าการไม่ได้พูดกันเลยจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ ส่วนตัวเห็นด้วยกับบางท่านที่เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมารับฟังความเห็นของทุกฝ่ายเพิ่มเติมภายหลัง และนำผลการรับฟังนั้นมาเสนอรัฐบาลหรือที่ประชุมก็น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวจะอภิปรายเสนอความเห็นว่าน่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในบางมาตราเสียก่อน ซึ่งเป็นการถอยคนละก้าว อาทิ มาตรา 272 ที่ให้รัฐสภาเป็นผู้ลงมติเลือกนายกฯ เพราะถ้าแก้ก็สามารถดำเนินการได้เลย ไม่ต้องมีการทำประชามติ รวมถึงมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ปรับปรุงวิธีการเลือกตั้งที่เป็นปัญหา ที่ถกเถียงกันมาตลอด ก็น่าจะดำเนินการได้เลย ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนก็จะสามารถแก้ไขได้

 

พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวถึงข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมว่า สำหรับข้อเรียกร้องที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก คิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ของท่านที่จะพิจารณาเราไปตัดสินใจแทนไม่ได้เพราะท่านก็มาโดยชอบธรรมและท่านก็ได้พยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งไม่มีอะไรที่เราคิดว่าเป็นข้อผิดพลาด ท่านก็ทำได้ดีในหลายหลายเรื่อง ส่วนข้อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีปัญหาว่าจะสามารถแก้ไขได้เลยหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ยังไงก็ต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนและก็คงต้องใช้เวลาพอสมควร ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าแก้ไขได้ก็ค่อยมาว่ากันในการตั้งส.ส.ร. ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบันนั้นตนมองว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เกินกว่าคนไทยทั้งหมดจะรับได้ เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังเทิดทูนและรักสถาบัน ดังนั้น ข้อเรียกร้องดังกล่าวมันยากมากที่จะหาคนด้วยกับแนวคิดนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง