รีเซต

ไข้เลือดออกสารคาม สูง ป่วยแล้ว 319 คน 2 อำเภอ ยังควบคุมไม่ได้

ไข้เลือดออกสารคาม สูง ป่วยแล้ว 319 คน 2 อำเภอ ยังควบคุมไม่ได้
มติชน
18 สิงหาคม 2565 ( 13:02 )
39
ไข้เลือดออกสารคาม สูง ป่วยแล้ว 319 คน 2 อำเภอ ยังควบคุมไม่ได้

ข่าววันนี้ 18 สิงหาคม  นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชน์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย

 

จากข้อมูลระบาดวิทยา พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 319 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 33.14 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

 

กลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด ได้แก่ 10-14 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 25-24 ปี ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดได้แก่ อำเภอนาเชือก อำเภอเมืองมหาสารคาม และอำเภอบรบือ ตามลำดับ

 

ในส่วนของมาตรการป้องกันโรค ได้เปิดศูนย์ EOC ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอนาเชือก เนื่องจากยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน ภายใน 28 วัน ซึ่งหากพื้นที่ไหนพบการระบาดทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมกับมีการรณรงค์ให้จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจหาและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อป้องกันยุงวางไข่ ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง