รีเซต

แก้หนี้บัตร-หนี้สินเชื่อ ไม่ต้องลงทะเบียน Walk-In "คลินิกแก้หนี้ by SAM" ดิ อเวนิว รัชโยธิน ผ่อนหนี้ 10 ปี เดือนละ 1,200 บาท

แก้หนี้บัตร-หนี้สินเชื่อ ไม่ต้องลงทะเบียน Walk-In "คลินิกแก้หนี้ by SAM" ดิ อเวนิว รัชโยธิน ผ่อนหนี้ 10 ปี เดือนละ 1,200 บาท
Ingonn
7 มีนาคม 2565 ( 09:22 )
22.6K
5
แก้หนี้บัตร-หนี้สินเชื่อ ไม่ต้องลงทะเบียน Walk-In "คลินิกแก้หนี้ by SAM" ดิ อเวนิว รัชโยธิน ผ่อนหนี้ 10 ปี เดือนละ 1,200 บาท

อยากแก้หนี้ ปิดหนี้ ไม่โอเคเวลาเจ้าหนี้โทรทวงเงิน ใครที่กำลังเผชิญปัญหา "หนี้" รีบเตรียมเอกสารมาที่ "คลินิกแก้หนี้ by SAM" เปิดให้ Walk-In แก้หนี้ จบหนี้ ที่ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4 หรือสาขาต่างจังหวัด เพื่อเข้าร่วมโครงการ ปรึกษาปัญหาแก้หนี้ โดยสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมา คือ รายงานเครดิตบูโร และผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือมาตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้คีออส ที่ สำนักงาน คลินิกแก้หนี้ @อเวนิว รัชโยธิน ก็ได้ รอรับข้อมูลภายใน 15 นาที

 

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” ดอกเบี้ยต่ำเพียง 5% ต่อปี ตลอดโครงการ ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี หนี้ 1 แสน ผ่อนเดือนละ 1,200 บาท รับแก้หนี้เสียบัตรเครดิต หนี้บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยผู้ที่อยากแก้หนี้ จะต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ หรือNon Bank ที่เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้ค้ำประกัน ซึ่งเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

“คลินิกแก้หนี้ by SAM” คืออะไร

คลินิกแก้หนี้ คือ หน่วยงานกลางที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้แทนเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการทางการเงินทุกรายของลูกหนี้อย่างครบวงจร ภายใต้เกณฑ์และกรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดหนี้สินล้นพ้นตัวได้ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนให้มีการวางแผนและบริหารการเงินที่ดี เพื่อจะไม่ตกอยู่ในวังวนของการมีหนี้สินล้นพ้นตัวอีก

 

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด SAM หรือ บสส. เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ภายใต้กำกับของ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลัก SAM มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ดำเนินงานบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Non-performing loan : NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (Non-performing asset : NPA) มาตั้งแต่ปี 2543 เป็นหน่วยงานรัฐ ที่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้ตามนโยบาย ด้วยทีมบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานแก้ไขหนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 17 ปี


หน้าที่ คลินิกแก้หนี้มีอะไรบ้าง

 1. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้แทนเจ้าหนี้สถาบันการเงินของลูกหนี้อย่างครบวงจร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีโอกาสปลดภาระหนี้สินด้วยความสมัครใจ
 2. ปฎิบัติงานร่วมกับธนาคารเจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ เงื่อนไขและแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งทุกฝ่ายได้ตกลงเห็นชอบร่วมกัน
 3. ให้ความรู้ด้านการเงิน เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้สินของตนเองได้

 

Walk-In แก้หนี้ ไม่ต้องรอลงทะเบียน

กรุงเทพมหานคร

 • 1839, 1839/1, 1839/6 โครงการ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

ต่างจังหวัด

ติดต่อที่ สาขาของ บสส. 4 สาขา

 • สาขาสุราษฎร์ธานี – 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 • สาขาขอนแก่น – 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • สาขาพิษณุโลก – 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 • สาขาเชียงใหม่ – 109/4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

 1. รายงานเครดิตบูโร (ตรวจเครดิตบูโรผ่านตู้คีออส ที่ สำนักงาน คลินิกแก้หนี้ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ได้)
 2. ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
 2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 ต.ค. 64*
 4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
 5. *ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ตรวจเครดิตบูโร ได้ช่องทางไหนบ้าง  คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

 

เอกสารสมัคร “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 6. เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)
  • กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน
  • กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)

 

หากใครไม่อยาก Walk-In แก้หนี้ แต่คุณสมบัติครบสามารถสมัครได้ที่ สมัครทางออนไลน์ >> https://bit.ly/3gBwuwU หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443 Line@ : https://bit.ly/2BdOGg5

 

 

 

ข้อมูล www.debtclinicbysam.com

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม