รีเซต

พม.โอน เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าบัญชี 10 ส.ค.นี้

พม.โอน เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าบัญชี 10 ส.ค.นี้
TNN ช่อง16
5 สิงหาคม 2563 ( 09:02 )
228
พม.โอน เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เข้าบัญชี 10 ส.ค.นี้

วันนี้ (5 ส.ค.63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า เงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 600 บาท จะออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยในรอบเดือนสิงหาคมนี้ มีผู้ปกครองส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,692,290 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน ประมาณ 1,015 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ เว็บไซด์ csgcheck.dcy.go.th หรือ ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ส่วนผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเช็กเงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้  โดยต้องมีคุณสมบัติประกอบไปด้วย 

-ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งพ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย

-ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

-อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คุณสมบัติผู้ปกครอง

-มีสัญชาติไทย

-เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

-อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง หากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตต่างๆ หากอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือ เทศบาล


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง