รีเซต

‘Net Zero Australia’ แผนสุดทะเยอทะยานในการติดโซลาร์เซลล์รวมกันใหญ่กว่าอ่าวไทย

‘Net Zero Australia’ แผนสุดทะเยอทะยานในการติดโซลาร์เซลล์รวมกันใหญ่กว่าอ่าวไทย
TNN ช่อง16
22 กันยายน 2565 ( 00:10 )
43
‘Net Zero Australia’ แผนสุดทะเยอทะยานในการติดโซลาร์เซลล์รวมกันใหญ่กว่าอ่าวไทย

ออสเตรเลียเป็นผู้นำในการส่งออกพลังงานไปขายยังประเทศใกล้เคียงในภูมิภาคเอเชีย ทั้งรูปแบบน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนแร่ต่าง ๆ เช่นแร่เหล็ก แต่ว่าเป้าหมายใหม่ล่าสุดของประเทศออสเตรเลียนั้นจะทะเยอทะยานและก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยการตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด ที่ไม่ใช่แค่ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดภายในประเทศ แต่จะเป็นผู้ส่งออกอีกด้วย ภายใต้แผนที่ชื่อว่า เน็ต ซีโร่ ออสเตรเลีย (Net Zero Australia) 


เน็ต ซีโร่ ออสเตรเลีย (Net Zero Australia) เป็นแผนแม่บท (Master Plan) ในการวางเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งพลังงานลม น้ำ และแสงอาทิตย์ แต่การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศล่าสุดนั้นทำให้ตกเป็นข่าวดัง เนื่องจากว่าขนาดของแผงทั้งหมดนั้นมีพื้นที่เกินกว่า 300,000 ตารางกิโลเมตร หรือมากกว่าพื้นที่ทั้งหมดของอ่าวไทยด้วยซ้ำ


แผนภาพแสดงที่ตั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มโดยสังเขป - ที่มา Net Zero Australia

 


Net Zero Australia กับพลังงานแสงอาทิตย์


นิว แอตลาส (New Atlas) รายงานข้อมูลจากแผนแม่บทใหม่ถึงการปรับปรุงแผนการทำโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 จุด แต่ละจุดนั้นมีขนาดใกล้เคียงกับเกาะแทสมาเนีย (Tasmania) เกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ด้วยพื้นที่ประมาณ 68,000 ตารางกิโลเมตร หรือใกล้เคียงกับภาคใต้ของประเทศไทยที่มีพื้นที่ประมาณ 70,000 ตารางกิโลเมตร วางแผนให้มีกำลังการผลิตรวมทั้ง 5 จุด เป็น 1.9 เทระวัตต์ (TW) มากกว่า 370 เท่า ของโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อินเดียในปัจจุบัน โดยมีแผนติดตั้งทั้งหมดรวมกันเป็น 2,242 โครงการ รวมพื้นที่ทั้ง 5 โครงการ ประมาณ 340,000 ตารางกิโลเมตร มากกว่าพื้นที่ทั้งหมดของอ่าวไทยที่ 320,000 ตารางกิโลเมตร 


อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นแผนการศึกษาเพื่อปูทางสู่การปฏิบัติในอนาคต โดยในแผนการนี้จะพึ่งพาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียนั้นเอื้อต่อการทำโซลาร์ฟาร์มยักษ์ โดยผลการศึกษาได้ระบุออกมาเป็น 5 จุด หลัก ทางตอนบนของประเทศออสเตรเลีย และในแผนนี้ยังรวมถึงการสร้างกังหันลมทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่งที่มีทั้งหมด 230 โครงการ กำลังการผลิตรวมกันเกินกว่า 172 กิกะวัตต์ (GW) และแผนทั้งหมดนี้คาดหวังว่าจะเป็นรูปธรรมได้ภายในปี 2060 หรือประมาณ 40 ปี ต่อจากนี้ที่มาข้อมูล New Atlas

ที่มารูปภาพ Unsplash


ข่าวที่เกี่ยวข้อง