รีเซต

แบงก์ชาติสั่งปรับ'ศรีสวัสดิ์'3.1ล้านบาท เก็บค่าประเมินหลักประกันสูง

แบงก์ชาติสั่งปรับ'ศรีสวัสดิ์'3.1ล้านบาท เก็บค่าประเมินหลักประกันสูง
มติชน
22 พฤษภาคม 2563 ( 09:12 )
342
แบงก์ชาติสั่งปรับ'ศรีสวัสดิ์'3.1ล้านบาท เก็บค่าประเมินหลักประกันสูง

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้เผยแพร่คำสั่งเลขที่ 1/2563 สั่งปรับ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 3,155,000 บาท เนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธปท.กำหนด โดยคำสั่งระบุว่า บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ ได้เรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันสูงเกินสมควร และผันแปรตามวงเงินสินเชื่อ

 

โดยไม่ได้พิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริง อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส. 1/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 81/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ สำหรับบริษัทเงินทุน ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 จึงถือว่ากระทำความผิดตามมาตรา 39 และมาตรา 46 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความผิดตามมาตรา125 ระบุว่า สถาบันการเงินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20มาตรา 21วรรคหนึ่ง มาตรา 22มาตรา 38 มาตรา 40วรรคหนึ่ง มาตรา 41มาตรา 44มาตรา 47 หรือ มาตรา 84 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดตาม มาตรา 38มาตรา 39มาตรา 40 วรรคสอง มาตรา 41มาตรา 46 มาตรา 47 หรือมาตรา 84 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ธปท.เคยสั่งปรับบริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์มาแล้วเป็นเงิน 1,655,000 บาท เนื่องจากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธปท.กำหนด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง