รีเซต

จีนออกมาตรการเอื้อพัฒนา 'คนรุ่นใหม่' ผู้มีความสามารถวิทย์-เทคโนฯ

จีนออกมาตรการเอื้อพัฒนา 'คนรุ่นใหม่' ผู้มีความสามารถวิทย์-เทคโนฯ
Xinhua
28 สิงหาคม 2566 ( 13:44 )
85
จีนออกมาตรการเอื้อพัฒนา 'คนรุ่นใหม่' ผู้มีความสามารถวิทย์-เทคโนฯ

28 ส.ค. (ซินหัว) -- จีนเผยมาตรการจำนวนมากที่มุ่งเสริมสร้างการบ่มเพาะและการบริหารจัดการคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเกื้อหนุนความพยายามของประเทศที่จะบรรลุการพึ่งพาตนเองและมีความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

เอกสารข้างต้นที่เผยแพร่โดยสำนักงานทั่วไปของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และสำนักงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรีจีน กระตุ้นการสนับสนุนและชี้แนะคนรุ่นใหม่มากความสามารถให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสูง สนับสนุนพวกเขาสรรสร้างนวัตกรรมต้นแบบ บรรลุความก้าวหน้า และแปลงผลลัพธ์การวิจัยสู่การประยุกต์ใช้จริง

คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในสาขาดังกล่าวควรได้รับมอบบทบาทสำคัญในภารกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญระดับชาติ การวิจัยเทคโนโลยีแกนหลักในสาขาสำคัญต่างๆ และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉุกเฉิน โดยในแง่หลักการแล้ว กลุ่มนักวิทยาศาสตร์อายุต่ำกว่า 40 ปี ควรรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการและสมาชิกแกนหลักในโครงการเหล่านี้อย่างน้อยร้อยละ 50

เอกสารดังกล่าวเน้นย้ำความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากบทบาทที่ปรึกษาของคนรุ่นใหม่ผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการตัดสินใจด้วย

ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นยังครอบคลุมมาตรการเกื้อหนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ การเพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน การลดภาระที่ไม่ใช่การวิจัยสำหรับผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง