รีเซต

เช็คเลย! 4 สินค้าเกษตร พาณิชย์ชงประกันรายได้ เข้าครม.

เช็คเลย! 4 สินค้าเกษตร พาณิชย์ชงประกันรายได้ เข้าครม.
TNN ช่อง16
8 พฤศจิกายน 2565 ( 09:55 )
42
เช็คเลย! 4 สินค้าเกษตร พาณิชย์ชงประกันรายได้ เข้าครม.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอโครงการประกันรายได้ปีที่ 4 สินค้าเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว เหลือเพียงยางพารา ที่อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และหากได้รับการอนุมัติก็จะนำเสนอ ครม.ต่อไป

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ปีที่ 4 มีแนวโน้มว่าจะใช้งบประมาณไม่มาก เนื่องจากราคาพืชเกษตรหลายตัวมีราคาสูงขึ้นเกินกว่าเพดานที่ประกันรายได้ ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง โดยปาล์มน้ำมัน ที่ผ่านมาไม่ต้องจ่ายชดเชย เพราะราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันราคา 5-60-6.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกินกว่าที่ประกันรายได้ไว้ที่ 4 บาทต่อ กก.

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่ต้องจ่ายชดเชยมากว่า 12 งวดติดต่อกัน และยังมีแนวโน้มที่ราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงปัจจุบันราคาอยู่ที่ 11.60-11.80 บาทต่อ กก. และมันสำปะหลัง ไม่ต้องจ่ายชดเชยมาแล้ว 12 งวดเช่นเดียวกัน และราคายังทรงตัวสูงอยู่ โดยปัจจุบันอยู่ที่ 3.30-3.35 บาทต่อกก.

ส่วนข้าว ราคาเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 11,000-11,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 9,500 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียว 11,000-12,200 บาทต่อตัน ซึ่งหลายชนิดมีราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ และบางชนิดราคาเกือบเท่ากับที่ประกันรายได้

โครงการประกันรายได้ปี 4 ที่ผ่านคณะกรรมการที่ดูแลแล้ว มีหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าว วงเงิน 86,740 ล้านบาท จ่ายส่วนต่างงวดแรกวันที่ 14 ต.ค. 2565 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค. 2566 มันสำปะหลัง วงเงิน 4,743.5 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2565 -1 พ.ย. 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,669.8 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรก 20 พ.ย.2565 และปาล์มน้ำมัน 6,128 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 4 บาท เริ่มจ่ายส่วนต่าง ก.ย. 2565 

ที่มาข้อมูล :TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง