รีเซต

สอวช.เปิด12 อุตสาหกรรมต้องการคน

สอวช.เปิด12 อุตสาหกรรมต้องการคน
TNN ช่อง16
27 สิงหาคม 2563 ( 17:58 )
187
สอวช.เปิด12 อุตสาหกรรมต้องการคน

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เปิดเผยผลสำรวจข้อมูลตำแหน่งงานและสมรรถนะงานที่สำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศในช่วง 5 ปี (2563-2567) มุ่งเน้นตำแหน่งงานระดับสูงที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีความต้องการกำลังคนรวมทั้งสิ้น 177,606 ตำแหน่ง ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Industrial Robotics) มีความต้องการกำลังคนรวม 10,020 ตำแหน่ง ,อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hubs) มีความต้องการกำลังคนรวม 17,732 ตำแหน่ง ,อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) มีความต้องการกำลังคนรวม 29,289 ตำแหน่ง, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bioenergy & Biochemicals) มีความต้องการกำลังคนรวม 9,836 ตำแหน่ง

อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) มีความต้องการกำลังคนรวม 30,742 ตำแหน่ง, อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advanced Agriculture and Biotechnology) มีความต้องการกำลังคนรวม 14,907 ตำแหน่ง ,อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food For The Future) มีความต้องการกำลังคนรวม 12,458 ตำแหน่ง ,อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Future Mobility) มีความต้องการกำลังคนรวม 12,231 ตำแหน่ง 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics) มีความต้องการกำลังคนรวม 6,434 ตำแหน่ง ,อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth & Medical Tourism) มีความต้องการกำลังคนรวม 15,432 ตำแหน่ง  ,อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense) มีความต้องการกำลังคนรวม 5,219 ตำแหน่ง และอุตสาหกรรมพัฒนาทักษะและกำลังคน (Workforce and Education) มีความต้องการกำลังคนรวม 13,306 ตำแหน่ง 

ทั้งนี้  12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการลงทุน ทั้งเครื่องมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  พร้อมไปกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของตลาด 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINEยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง