กกต.เคาะเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. รับสมัคร 11-15 ต.ค.นี้

กกต.เคาะเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. รับสมัคร 11-15 ต.ค.นี้
มติชน
14 กันยายน 2564 ( 07:38 )
15
กกต.เคาะเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. รับสมัคร 11-15 ต.ค.นี้

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการประชุมเพื่อพิจารณากรณีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งต่อสำนักงาน กกต.ว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดย กกต.พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามที่สำนักงานฯเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง

 

 

ทั้งนี้ ตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

 

 

ส่วนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อ กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

 

และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง