รีเซต

ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก

ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก
TNN ช่อง16
8 มีนาคม 2567 ( 16:24 )
17
ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสร้างประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ประกาศ 3 กลยุทธ์หลัก

วันที่ 7 มีนาคม 2567 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น แสดงวิสัยทัศน์ผู้นำด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยี ประกาศทิศทางธุรกิจ ปี 2024 เดินหน้าผสานพลังโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมล้ำสมัยและระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร อัจฉริยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำงานกับข้อมูล บนพื้นฐานของจริยธรรมและความโปร่งใส ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มุ่งสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้านหลัก


1. การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส ครอบคลุมทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ เครือข่ายการบริการลูกค้าที่สะดวกและไร้รอยต่อ ในทุกช่องทาง ตลอดจนแพ็กเกจบริการและสิทธิพิเศษที่ออกแบบและคัดสรรเฉพาะเจาะจงตรงไลฟ์สไตล์ลูกค้ามากขึ้น


2. ดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สนับสนุนการใช้ชีวิตสมัยในยุคดิจิทัลทั้งทำงาน บันเทิง สุขภาพ และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัย พร้อมร่วมทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจไทยให้อัจฉริยะยิ่งขึ้นในทุกอุตสาหกรรม


3. พลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทำกำไรในปี 2567 โดยเดินหน้านำเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยเพิ่มศักยภาพการให้บริการและลดความซับซ้อนของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมถึงสรรหาการผสานความร่วมมือ ตลอดจนทรานสฟอร์มองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล ทั้งยังสามารถส่งมอบคุณค่าเพิ่ม และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคและประเทศไทย


นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความก้าวหน้าของทรูในขวบปีที่ผ่านมาว่า “เรามีพัฒนาการที่สำคัญทั้งในด้านการทรานสฟอร์มองค์กรอย่าง ต่อเนื่องสู่การเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบประสบการณ์สื่อสารและนวัตกรรม บริการดิจิทัลแบบไร้รอยต่อให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ 


รวมถึงการปรับโครงสร้างการดำเนินการสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์จากการผสานรวมกัน และในปี 2561 นี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนทุกส่วนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ทั้งโครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติการ ดึงพลังเทคโนโลยี AI ผสานความเข้าใจลูกค้าเชิงลึกมาใช้ในการปฏิวัติพัฒนาบริการ โดยได้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ มุ่งเน้น 3 ด้าน คือ 


ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าระดับเวิลด์คลาส 


การดึงเทคโนโลยีดิจิทัลเติมเต็มวิถีชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวันพลิกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะยกระดับขีดความสามารถของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการเปลี่ยนผ่านสู่ ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่สามารถสร้างประโยชน์จากการผสานรวมกัน เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ลูกค้า การบริหารต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร บนพื้นฐานของจริยธรรม ความรับผิดชอบ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำกำไรในปี 2557 นี้ และเติบโตต่อเนื่อง องค์กรธุรกิจ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมถึงเสริมสร้างการเติบโตของสังคมและ อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบคุณค่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้บริโภค เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ


ยกระดับประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส - No.1 World-Class Customer Experience


นายชารัด เมห์โรทรา รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรู ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าบุคคลและองค์กรธุรกิจ"


1. เราได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลให้ล้ำสมัยมีคุณภาพสูง งาน 5G ด้วยการอัพเกรดเทคโนโลยีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องให้เทียบมาตรฐานชั้นนำของโลกและตอบโจทย์ ความคาดหวังของลูกค้า ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 โดยที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเครือข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) แล้วมากกว่า 2,400 เสาทั่วประเทศ และมีแผนจะเพิ่มเป็น 10,000 เสา ในปี 2567 อีกทั้งยังผสานโครงข่ายเตรียมพร้อมเป็นเครือข่ายเดียว (One Integrated Network) รวมถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ทุกย่านอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งาน บนเครือข่ายที่ครอบคลุมมากขึ้นและเร็วยิ่งขึ้น


2. เราตั้งใจพัฒนา BNIC - Business Network Intelligence Center โดยใช้เทคโนโลยี AI เพื่อออกแบบบริการ และนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงตรงไลฟ์สไตล์ลูกค้าแต่ละบุคคลได้มากขึ้น โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก คาดการณ์ และวางแผนการบริหารจัดการอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องการขยายเครือข่ายและเพิ่ม สัญญาณแบบเจาะลึกเฉพาะพื้นที่ทั่วประเทศ และการให้บริการลูกค้าด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบเฉพาะบุคคล (Hyper-personalize Services) สามารถให้บริการเชิงรุก ตลอดจนเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง


3. ส่งมอบบริการแบบไร้รอยต่อในทุกช่องทาง (Omnichannel) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า อาทิ การ ให้บริการลูกค้า โดยวางแผนนำเทคโนโลยี AI วิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้ทีมงานบริการลูกค้าสามารถแนะนำ บริการที่ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะยกระดับผู้ช่วยอัจฉริยะ Mari AI โฉมใหม่ ที่พัฒนาขึ้นจากการ ผนวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ (Humanoid) เข้ากับเทคโนโลยี AI สามารถให้ข้อมูลและ แนะนำบริการได้อย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นหนึ่งเดียว (One Application) ที่จะครอบคลุมทั้งข้อมูลและบริการหลังการขายต่างๆ


บริการดิจิทัล เติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในทุกๆ วัน พร้อมทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน - No.1 Digital Growth Champion


ทรู สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการดิจิทัลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและเติมเต็มการใช้ชีวิตของลูกค้าในทุกๆวัน (Your Everyday Living-Tech)


1. เปลี่ยนการสื่อสารบนมือถือสู่การเติมเต็มไลฟ์สไตล์ (Mobile to Lifestyle) ผ่านบริการดิจิทัลที่หลากหลายและสิทธิประโยชน์ที่ตรงไลฟ์สไตล์เฉพาะบุคคล อาทิ ทรูไอดี (TrueID) ที่ได้คัดสรรคอนเทนต์ความสังคมและเติบโตต่อเนื่อง และยังสามารถวิเคราะห์พิกัดพื้นที่ที่ลูกค้าใช้บริการ Location-based นำเสนอสิทธิพิเศษตรงไลฟ์สไตล์ให้ลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคลส่งตรงถึงลูกค้าในพื้นที่ได้ทันที โดยนำเสนอคอนเทนต์และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ที่สนุกและดูง่ายในแบบวิดีโอสั้น


2. เปลี่ยนบรอดแบนด์สู่การเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะในบ้าน (Broadband to Smart Living) สร้างประสบการณ์ดิจิทัลใหม่ๆ ในการทำงาน เรียน บันเทิง และการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัยภายในบ้าน อาทิ กล้อง CCTV แบบ AI สามารถตรวจจับและวิเคราะห์สิ่งผิดปกติ พร้อมแจ้งเตือนได้เรียลไทม์ รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดเล็กอัจฉริยะในบ้าน (Smart Small Appliance) ที่สามารถดูสถานะการทำงาน ควบคุม และสั่งงานผ่าน แอปพลิเคชั่นทรูเอ็กซ์ (TrueX) รวมถึงบริการดูแลสุขภาพครบวงจร (Well-being) ได้ง่ายๆ ที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน หมอดี (MorDee)


3. เปลี่ยนระบบทีวีแบบเดิมๆเป็นสตรีมมิ่ง (Linear TV to Streaming) ส่งตรงสาระและความบันเทิงจาก หลากหลายคอนเทนต์ระดับโลกถึงมือผู้บริโภคให้เลือกรับชมได้อย่างจุใจทุกที่ทุกเวลา ผ่าน ทรูไอดี ทรูวิชั่นส์ นาว และอีกหลากหลายแอปพลิเคชันชั้นนำ


นอกจากนี้ ทรู ยังนำดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลาย ทรานสฟอร์มองค์กรธุรกิจ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจร รวมถึงการผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เพื่อพัฒนาและยกระดับบริการ มาตรฐานสากล โดยผสานเทคโนโลยีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Al, Machine Learning (ML) และ IoT พร้อม เชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อจัดเก็บและนำไปใช้วิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ บนรากฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทรานสฟอร์มองค์ธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงาน ธุรกิจค้าปลีก และที่พักอาศัย พร้อมตั้งเป้า รายได้จากบริการดิจิทัลโซลูชันเติบโตเป็น 2 เท่า ภายในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยรูปแบบโมเดลธุรกิจในการดำเนินการ และบริการแบบใหม่ อาทิ การให้บริการด้านต่างๆ ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Everything-as-a-Service) และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Platform) เป็นต้น


พลิกธุรกิจทำกำไร ต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน - No.1 Future-Ready Performance


ในปี 2556 ที่ผ่านมา ทรูเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านรายได้บริการและจำนวนลูกค้า อีกทั้งยังพัฒนาประสิทธิภาพและ EBITDA ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะเติบโตต่อเนื่องและทำกำไรในปี 2557 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ การเดินหน้าส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านห่วงโซ่คุณ ค่าที่มีประสิทธิภาพด้วยทีมงานที่มีทักษะสูง รวมถึงการสรรหาความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรใน องค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการออกแบบและ สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถส่งมอบความคุ้มค่าและอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มาของข้อมูล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง