รีเซต

จีนหนุนพัฒนา 'โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น' ของสินค้าเกษตร

จีนหนุนพัฒนา 'โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น' ของสินค้าเกษตร
Xinhua Thai
27 พฤษภาคม 2565 ( 17:31 )
26
จีนหนุนพัฒนา 'โลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น' ของสินค้าเกษตร

จีนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์การเกษตร ขณะดำเนินความพยายามรักษาอุปทานของตลาดให้ดียิ่งขึ้นหนังสือเวียนที่ร่วมออกโดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ของจีน เมื่อวันศุกร์ (27 พ.ค.) ระบุว่าจีนตั้งเป้าหมายปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่ความเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์การเกษตร และกระตุ้นศักยภาพและประสิทธิภาพของการหมุนเวียนในห่วงโซ่ความเย็นข้ามภูมิภาคในช่วง 2 ปีข้างหน้าทั้งสองกระทรวงข้างต้นจะสนับสนุนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของห่วงโซ่ความเย็นในศูนย์กระจายและพื้นที่จัดจำหน่าย รวมถึงการจัดตั้งห้องเย็นสาธารณะและห้องครัวกลาง ขณะเดียวกันจีนจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดจำหน่ายขยับขยายศูนย์จัดเก็บและกระจายในห่วงโซ่ความเย็น และศูนย์จัดส่งแบบอุณหภูมิต่ำนอกจากนั้นจีนจะผลักดันรัฐบาลระดับมณฑลใช้ประโยชน์ของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางเพื่อส่งเสริมอุปทานของตลาด โดยหนังสือเวียนแนะนำรัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุนบริษัทห่วงโซ่ความเย็นที่มีส่วนส่งเสริมการรักษาอุปทานและได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง