รีเซต

ไทยร่วมประชุมความร่วมมือ 'สาธารณสุขจีน-อาเซียน' ในกุ้ยโจว

ไทยร่วมประชุมความร่วมมือ 'สาธารณสุขจีน-อาเซียน' ในกุ้ยโจว
Xinhua
30 สิงหาคม 2566 ( 21:09 )
63
ไทยร่วมประชุมความร่วมมือ 'สาธารณสุขจีน-อาเซียน' ในกุ้ยโจว

กุ้ยหยาง, 30 ส.ค. (ซินหัว) -- การประชุมความร่วมมือทางสาธารณสุขจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่เขตใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. ภายใต้หัวข้อ "ความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ร่วมสร้างประชาคมสาธารณสุขอาเซียน" โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิชาการ และตัวแทนองค์กรอุตสาหกรรมจากจีน เวียดนาม ไทย กัมพูชา ลาว และอื่นๆ เข้าร่วมมากกว่า 100 คนรายงานระบุว่าการประชุมนี้มุ่งเน้นการหารือเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขระหว่างจีนและอาเซียน ความร่วมมือด้านนโยบายและการพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ การพัฒนาสุขภาพของเด็ก วัยรุ่น และผู้หญิง ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค การสร้างระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเฉียวเจี๋ย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และนักวิชาการประจำสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน กล่าวว่าการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และการร่วมสร้างประชาคมสุขภาพของมนุษยชาติถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบันบรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่ามหาวิทยาลัยฯ จะเพิ่มความร่วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยของจีนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน เพื่อรับมือกับความท้าทายทางสาธารณสุขที่จีนและกลุ่มประเทศอาเซียนต้องเผชิญ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ขณะปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับ 41 สถาบันจาก 5 ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งร้อยละ 21 อยู่ในจีนอนึ่ง การประชุมความร่วมมือทางสาธารณสุขจีน-อาเซียน ครั้งที่ 1 ร่วมสนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กุ้ยโจว มีเป้าหมายส่งเสริมการหารือเชิงวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค บุกเบิกกลไกความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณสุขระหว่างจีน-อาเซียน ทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกื้อหนุนความร่วมมือด้านสาธารณสุขยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง