TrueID

ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง“ผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่” เนื่องในวันออมแห่งชาติ

ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง“ผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่” เนื่องในวันออมแห่งชาติ
TNN ช่อง16
31 ตุลาคม 2563 ( 11:20 )
142
ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง“ผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่” เนื่องในวันออมแห่งชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์เนื่องในวันออมแห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายนที สวรรค์บัวตอง ประธานสหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด ได้นำ สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม 68 ราย ยอดเงินผ่ากระบอกไม้ไผ่รวมทั้งสิ้น  50,515.- บาท 


ทั้งนี้การดำเนินงาน ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักเก็บเงินออมที่หามาได้ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บออมไว้ใช้ยามจำเป็นในอนาคต ซึ่งส่งผลดีทั้งตัวสมาชิกสหกรณ์และทำให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจกับสมาชิกสหกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อนำไปจำหน่ายและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดหาอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อให้บริการแก่สมาชิก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกมีรายได้เสริม ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียงจำกัด สามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกสหกรณ์บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง


ทั้งนี้  สหกรณ์การเกษตรโครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินงานขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรโครงการ ขยายผลโครงการหลวงสบเมย จำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน และพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิก ในการขับเคลื่อนธุรกิจของสหกรณ์ฯ จึงได้จัดการโครงการผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปรู้จักวันออมแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ


โดยในงานจะมีกิจกรรม  ผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อนับและนำเงินฝาก  การจัดนิทรรศการ เรื่อง การจัดทำบัญชีต้นทุน และบัญชีครัวเรือน โดยสำนักงานตรวจบัญชี จังหวัดแม่ฮ่องสอน  กิจกรรมตรวจคัดกรองหาสารเคมีในกระแสเลือดของสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดย เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลโค๊ะ  การจับสลากตามหางบัตรลุ้นรางวัลให้พี่น้องเกษตรกรหลายรายการ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง