รีเซต

แอปโซเชียลมีเดียปี 2022 ที่คนใช้ติดตามข่าวสารมากที่สุด

แอปโซเชียลมีเดียปี 2022 ที่คนใช้ติดตามข่าวสารมากที่สุด
TNN ช่อง16
25 กันยายน 2565 ( 16:02 )
105
แอปโซเชียลมีเดียปี 2022 ที่คนใช้ติดตามข่าวสารมากที่สุด


ข้อมูลจากคน 12,147 คนในสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายนถึง 21 สิงหาคม ผู้คนส่วนใหญ่ใช้แอปในการติดตามข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ ทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ มีคนติดตามข่าวสารจากแอปของสำนักข่าวโดยตรงคิดเป็น 63% รองลงมาจากการค้นหาในเว็บไซต์ 60% และจากโซเชียล 50%

Facebook

  •  - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 31%
  •  - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 44%
  •  - เพศ : ชาย 35% หญิง 63%
  •  - อายุ : 
  • 18-29 26%
  • 30-49 40%
  • 50-64 21%
  • 65+ 13%


YouTube

 - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 25%
 - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 30%
 - เพศ : ชาย 55% หญิง 43%
 - อายุ : 
18-29 31%
30-49 38%
50-64 19%
65+ 11% 


Twitter

 - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 14%
 - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 53%
 - เพศ : ชาย 57% หญิง 40%
 - อายุ : 
18-29 42%
30-49 37%
50-64 16%
65+ 5%Instagram

 - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 13%
 - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 29%
 - เพศ : ชาย 37% หญิง 60%
 - อายุ :
18-29 46%
30-49 38%
50-64 10%
65+ 5%TikTok

 - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 10%
 - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 33%
 - เพศ : ชาย 37% หญิง 59%
 - อายุ : 
18-29 52%
30-49 35%
50-64 11%
65+ 2%Reddit

 - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 8%
 - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 37%
 - เพศ : ชาย 67% หญิง 29%
 - อายุ : 
18-29 50%
30-49 41%
50-64 7%
65+ 2%LinkedIn

 - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 4%
 - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 13%
 - เพศ : ชาย 52% หญิง 46%
 - อายุ : 
18-29 28%
30-49 40%
50-64 24%
65+ 8%Twitch

 - สัดส่วนของโซเชียลที่คนใช้ติดตามข่าวสารเป็นประจำ : 1%
 - สัดส่วนของโซเชียล ที่คนใช้เพื่อติดตามข่าวสารโดย เฉพาะ : 13%
 - เพศ : -
 - อายุ : - ข่าวที่เกี่ยวข้อง