รีเซต

นโยบายเทคโนโลยีของสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 4

นโยบายเทคโนโลยีของสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 4
TNN ช่อง16
18 พฤษภาคม 2565 ( 16:57 )
22
นโยบายเทคโนโลยีของสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร หมายเลข 4

การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีความสำคัญเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ ศูนย์กลางการบริหารและเศรษฐกิจ ทีมงาน TNN Tech เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ โดยให้ความสำคัญกับนโยบายด้านเทคโนโลยีของผู้สมัครแต่ละคนตลอดระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้

 

กรุงเทพจะเป็น Smart City ขอเป็นผู้ว่าที่ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาเมืองยกระดับการบริการคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการทำงานของหน่วยงานรัฐเชื่อมต่อประสานกันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ลงในนามของพรรคประชาธิปัตย์

 

ปัญหาน้ำท่วม

 

1. ปั๊มน้ำ ประตูระบายน้ำ ไฟฟ้าอัตโนมัติ ทำงานสอดประสานกัน อินเทอร์เน็ต Wi-Fi จะทำให้ปั๊มน้ำ ประตูระบายน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ทำงานสอดประสานกัน

2. มุ่งมั่นแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุน แก้ปัญหาน้ำท่วมจากน้ำทะเลหนุนแบบยั่งยืนป้องกันกรุงเทพจมทะเล

 

ปัญหารถติด

 

1. เอาเกาะกลางถนนออก ช่วยแก้ปัญหารถติด รวมถึงการนำวิศวกรรมและเทคโนโลยี AI มาใช้ในกรุงเทพฯ

2. เริ่มปูพื้นฐานวินัยด้านจราจรตั้งแต่วัยเด็ก เพิ่มหลักสูตรจราจรในโรงเรียนอนุบาล สังกัดกทม.

3. จริงจังกับการใช้กฎหมายจราจร บทลงโทษที่เข้มข้น เคร่งครัด เอาผิดได้จริง และบังคับใช้กับคนทุกกลุ่มโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

 

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

 

1. อินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi 150,000 จุด ความเร็ว 1000 Mbps. อินเทอร์เน็ตฟรีจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง

2. กล้องวงจรปิด Wi-Fi ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เชื่อมต่อข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางเพิ่มความปลอดภัย

3. ภายใน 4 ปี คนกรุงเทพควรได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี และทุกอย่างอยู่ในระบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องไปติดต่อที่เขต ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส

 

การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ

 

การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการคอร์รัปชัน การบริการประชาชนออนไลน์ ไม่ต้องไปที่เขต โปร่งใส ติดตามตรวจสอบได้


*** สามารถติดตามนโยบายด้านเทคโนโลยีของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านอื่นได้ในทุกช่องทางของ TNN Tech ***


ที่มาของข้อมูล suchatvee.org 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง