เปิดโผหุ้นจ่อขึ้น XD 29 มี.ค.- 9 เม.ย.64

เปิดโผหุ้นจ่อขึ้น XD 29 มี.ค.- 9 เม.ย.64
ทันหุ้น
28 มีนาคม 2564 ( 10:00 )
120
เปิดโผหุ้นจ่อขึ้น XD 29 มี.ค.- 9 เม.ย.64

ทันหุ้น - ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากบริษัทจดทะเบียนแจ้งขึ้นเครื่องหมาย XD ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 29 มี.ค.-9 เม.ย.64 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.64)

 

29 มี.ค.              

DCON  XD  ปันผล  0.008 บาท                  

UPF  XD  ปันผล  8.90 บาท           

                                       

30 มี.ค.              

RAM  XD  ปันผล  0.90 บาท        

SF  XD  ปันผล  0.20 บาท          

SUC  XD  ปันผล  1.50 บาท                        

                                     

31 มี.ค.              

TAE  XD  ปันผล  0.025 บาท 

 

01 เม.ย.             

TNITY  XD  ปันผล 0.50 บาท                 

                                                                    

05 เม.ย.             

COTTO  XD  ปันผล  0.029 บาท                

DCC  XD  ปันผล  0.044 บาท                   

Q-CON  XD  ปันผล  0.46 บาท                     

SQ  XD  ปันผล  0.08 บาท               

TCOAT  XD  ปันผล  0.90 บาท                                               

TPS  XD  ปันผล  0.04 บาท, หุ้นปันผล 5 : 1             

                                        

07 เม.ย.             

GPI  XD  ปันผล  0.05 บาท 

SCGP  XD  ปันผล  0.45 บาท

SMPC  XD  ปันผล  0.43 บาท                   

 

08 เม.ย.             

ATP30  XD  ปันผล  0.03 บาท               

CHEWA  XD  ปันผล  0.0209 บาท                  

SCC  XD  ปันผล  8.50 บาท          

                                                         

09 เม.ย.             

BPP  XD  ปันผล  0.35 บาท                    

STHAI  XD  ปันผล  0.098 บาท 

                   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง