รีเซต

วาระการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14

วาระการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14
Xinhua
4 มีนาคม 2566 ( 15:53 )
5
วาระการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ชุดที่ 14

ปักกิ่ง, 4 มี.ค. (ซินหัว) -- วันเสาร์ (4 มี.ค.) การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 ได้รับรองวาระการประชุม ดังนี้- พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาล- ทบทวนรายงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติประจำปี 2022 และการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติประจำปี 2023 รวมถึงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติประจำปี 2023- ทบทวนรายงานในการบริหารจัดการงบประมาณส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นประจำปี 2022 และการร่างงบประมาณส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นประจำปี 2023 รวมถึงร่างงบประมาณส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นประจำปี 2023- พิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายการบัญญัติกฎหมาย- พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน- พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของศาลประชาชนสูงสุด- พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด- พิจารณาแผนการปฏิรูปสถาบันของคณะรัฐมนตรีจีน- คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกของหน่วยงานรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง