รีเซต

อย.เผยร่าง "พ.ร.บ.กัญชาฯ" ปลูกที่บ้านได้แต่มีเงื่อนไข เช็กเลยที่นี่!

อย.เผยร่าง "พ.ร.บ.กัญชาฯ" ปลูกที่บ้านได้แต่มีเงื่อนไข เช็กเลยที่นี่!
TNN ช่อง16
24 มกราคม 2565 ( 13:55 )
193
อย.เผยร่าง "พ.ร.บ.กัญชาฯ" ปลูกที่บ้านได้แต่มีเงื่อนไข เช็กเลยที่นี่!

วันนี้( 24 ม.ค.65) ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์ ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุถึงหลังจากที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชากัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อให้มีการนำกัญชา กัญชงไปใช้ยังเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำ ร่างพระราชบัญญัติ กัญชากัญชง พ.ศ.......ขึ้น เพื่อควบคุมการใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยเฉพาะนันทนาการ เว้นแต่ในพื้นที่กำหนดขึ้นต้องได้รับอนุญาตก่อนและควบคุมไม่ให้มีการใช้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร  

 

หากจะมีการปลูกกัญชา เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ ทำอาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ต้องมาขอดำเนินการจดแจ้งหรือขออนุญาตก่อนจาก อย. โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถปลูกกัญชาได้ ต้องมาดำเนินการจดแจ้งหรือขออนุญาตก่อนเช่นเดียวกัน 

 

สำหรับการจดแจ้งที่จะใช้ในกรณีที่มีการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หรือปลูกเพื่อปรุงยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านต้องจดแจ้งภายในจังหวัดนั้นๆ 

 

ส่วนกรณีที่ประชาชนทั่วไปจะปลูกกัญชาไว้ที่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพ ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ สามารถปลูกได้แต่ควรเป็นผู้ปลูกที่อายุไม่ต่ำ 20 ปี ซึ่งจะมีการพิจารณาออกกฎกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมปริมาณการปลูกกัญชาอีกครั้ง ส่วนการจะไปตรวจสอบว่าแต่ละบ้านจะมีการปลูกกัญชาเพื่อนำไปใช้ในนันทนาการหรือไม่ นายแพทย์ ไพศาล ระบุว่า อาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่จะไปตรวจสอบแต่ละบ้านแต่ก็ขอให้ผู้ปลูกพิจารณาให้รอบคอบในการใช้อย่างถูกต้อง 

 

อย่างกรณีการปลูกในครัวเรือนแต่ไม่มีการจดแจ้งจะมีโทษปรับ ไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือ กรณีมีการนำมาจำหน่ายมีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี  ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท แต่หากจะมีการใช้และปลูกเพื่อการพาณิชย์และเชิงอุตสาหกรรม ต้องมีการขออนุญาตการปลูก ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ3ปีต่อการขออนุญาตปลูก 1 ครั้ง สำหรับกระบวนการแปรรรูป โดยการสกัดต้องขออนุญาติเช่นกันซึ่งใบอนุญาตมี อายุ 3 ปีต่อครั้ง

 

นอกจากนั่น นพ.ไพศาล ระบุเพิ่มเติมว่าใน ร่างพ.ร.บ. กัญชา กัญชง นั่นมีการเพิ่มมาตรการด้านการส่งเสริมและการทำวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่นการจะนำไปใช้ในครัวเรือน การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 

ส่วน การกำหนดพื้นที่นันทนาการในการใช้กัญชาอย่างเสรีได้ นายแพทย์ ไพศาล ระบุว่า ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งต้องมีการหารือกันอีกครั้ง 

 

สำหรับ ร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ... จะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงการจัดทำประชาพิจารณ์

 

ทั้งนี้ กัญชา กัญชง เป็นพืชสมุนไพรเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐ 2568 จะมีมูลค่าสูงถึง กว่า 15,700 ล้านบาท ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ยืนยันร่างดังกล่าว ไม่ขัดกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ เนื่องจากมี หน่วยงานที่ควบคุมอย่างชัดเจน

 

ส่วนวันที่ 25 มกราคม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมีการหารือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ยกเลิกกัญชากัญชงออกจากยาเสพติด  หากเห็นชอบ จะส่งกลับมาให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ลงนาม หลังจากไม่มีกัญชา กัญชงอยู่ในยาเสพติดให้โทษแล้ว ก็จะใช้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับที่ อย. ร่างขึ้นมาใหม่แทน เพื่อคุมนันทการ

 

 

 

 

ภาพจาก ผู้สื่อข่าว TNN ช่อง 16

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง