รีเซต

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ทุกปี จาก นายกรัฐมนตรีของไทย ทั้ง 29 คน ยังจำได้ไหม?

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ทุกปี จาก นายกรัฐมนตรีของไทย ทั้ง 29 คน ยังจำได้ไหม?
TeaC
13 มกราคม 2566 ( 17:50 )
886
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ทุกปี จาก นายกรัฐมนตรีของไทย ทั้ง 29 คน ยังจำได้ไหม?

ข่าววันนี้ คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 จาก นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีข้อความว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ซึ่งมอบให้ในวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่วันนี้ TrueID จะพาย้อนความทรงจำคำขวัญวันเด็ก จาก "นายกรัฐมนตรีของไทย" ในแต่ละปี มีประโยคที่สื่อความหมายอย่างไรกันบ้าง บางปีใครยังจะได้ไหม ยกมือมาบอกกันหน่อย 

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีไทยในปีต่าง ๆ

 

จากข้อมูลพบว่า ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อ ๆ มา จึงได้ถือปฎิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้ แถมในบางปีจะมีกิจกรรมวันเด็ก อาทิ นั่งเก้าอี้ นายกฯ เป็นต้น

คำขวัญวันเด็ก ปี 2499  จอมพล ป.พิบูลสงคราม

จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม 

  

คำขวัญวันเด็ก ปี 2502  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด 


  

คำขวัญวันเด็ก ปี 2507 - งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร

เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร

เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2510  จอมพล ถนอม กิตติขจร

อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร 

ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร

รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร

เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร 

ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร

เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์

สามัคคีคือพลัง 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์

เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2519  หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช

เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้ 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2520  นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2522  พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 

เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2524  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2526  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2528  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2530  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2534 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2535 นายอานันท์ ปันยารชุน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2536  นายชวน หลีกภัย

ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2537 นายชวน หลีกภัย 

ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2538 นายชวน หลีกภัย

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา

มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2541 นายชวน หลีกภัย

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2542 นายชวน หลีกภัย

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2543 นายชวน หลีกภัย

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2544 นายชวน หลีกภัย

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2545 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2546 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2547 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2548 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2549 พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร   

อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2550 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2551 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2552 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2553 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2555 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

 

คำขวัญวันเด็ก 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

 

คำขวัญวันเด็ก 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

“เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

 

คำขวัญวันเด็ก 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   

“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

 

คำขวัญวันเด็ก 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

 

คำขวัญวันเด็ก 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

 

คำขวัญวันเด็ก 2563 นายกรัฐมนตรี

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2564 นายกรัฐมนตรี

เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2565 นายกรัฐมนตรี

รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

 

คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 นายกรัฐมนตรี

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี

 

 

 

ข้อมูล : สวช.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

 

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง