‘บิ๊กป้อม’ ส่งทีมงานลงพื้นที่ ช่วยปชช. มีน้ำกิน-ใช้ ทำเกษตร เพียงพอตลอดหน้าแล้ง

‘บิ๊กป้อม’ ส่งทีมงานลงพื้นที่ ช่วยปชช. มีน้ำกิน-ใช้ ทำเกษตร เพียงพอตลอดหน้าแล้ง
มติชน
28 มีนาคม 2564 ( 11:30 )
17
‘บิ๊กป้อม’ ส่งทีมงานลงพื้นที่ ช่วยปชช. มีน้ำกิน-ใช้ ทำเกษตร เพียงพอตลอดหน้าแล้ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามการบริหารน้ำภาคกลางและที่ปรึกษาคณะทำงานอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เนื่องด้วยในฤดูแล้งปีนี้ ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรองรับการแก้ปัญหาในฤดูแล้ง และสั่งการให้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร และการอุตสาหกรรมอย่างพอเพียงตลอดปี โดยรองนายกฯ ได้มอบหมายให้ ตนเดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการประชุมติดตามงานของบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564ที่ผ่านมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา สทนช.,ผอ.สทนช.ภาค2รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตามแผนหลัก6ด้านของการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปดูการดำเนินงานการขุดลอกบึงและคลองดักตะกอนของกรมประมงและกรมชลประทาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้แนวทางการแก้ไขปัญหา

 


 

การลงพื้นที่ตรวจราชการ การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด โดยมีผลการติดตามแผนปฏิบัติการโครงการเร่งด่วน 9 โครงการ ปี’63-65 อาทิเช่น แผนงานแก้ปัญหาบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตรวจสอบการใช้ที่ดินในพื้นที่ “ให้ หวง ห้าม” ดำเนินการแล้วเสร็จ การบริหารจัดการน้ำ ปรับเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในบึง อยู่ระหว่างปรับเกณฑ์บริหารจัดการ การปรับปฏิทินปลูกพืช อยู่ระหว่างการวางแผนเป็นกรณีต่างๆ แผนงานแก้ปัญหาตะกอนตื้นเขินและเพิ่มปริมาณน้ำ มีการดำเนินการ ขุดลอกตะกอนดิน บึงบอระเพ็ด 6 ล้าน ลบ.ม. ขุดลอกคลองดักตะกอนขอบบึงฯ ขุดบึงบอระเพ็ดทำวังปลา (Deep Pool) 6 ล้าน ลบ.ม และอื่นๆ

 


 

นอกจากนี้ เมื่อวันนี้ 22 มีนาคมที่ผ่านมา พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามโครงการพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบการพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ตามหลักทฤษฎี​ใหม่​ ประยุกต์​สู่​ โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​ อำเภอนาหมื่น​ และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอนาน้อย​ ได้แก่​ โครงการขยายสระเก็บน้ำห้วยป่าไร่บ้านนา​ หมู่ที่​ 4 ตำบลสถาน​ อำเภอนาน้อย​ พร้อมพบประชาชนในพื้นที่ และได้ลงพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยแม่ยางหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง และพบปะประชาชนในพื้นที่ ตามสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูแล้ง โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ดูแล เรื่อง น้ำอุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตลอดแล้งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง