จีนเผย 'ทิเบต' หนึ่งในภูมิภาคสภาพแวดล้อมนิเวศ ดีที่สุดในโลก

จีนเผย 'ทิเบต' หนึ่งในภูมิภาคสภาพแวดล้อมนิเวศ ดีที่สุดในโลก
Xinhua Thai
22 พฤษภาคม 2564 ( 15:29 )
67
จีนเผย 'ทิเบต' หนึ่งในภูมิภาคสภาพแวดล้อมนิเวศ ดีที่สุดในโลก

ปักกิ่ง, 21 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (21 พ.ค.) สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนออกสมุดปกขาวฉบับหนึ่งซึ่งรายงานว่า ทิเบตได้กลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มี "สภาพแวดล้อมเชิงนิเวศที่ดีที่สุดในโลก"ปัจจุบัน ระบบนิเวศของทิเบตโดยรวมถือว่ามีเสถียรภาพ มีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปี 2020 เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีสัดส่วนวันที่คุณภาพอากาศดีอยู่ที่ร้อยละ 99.4โดยเมื่อปีที่แล้ว ทิเบตมีความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นพิษพีเอ็ม10 (PM10) และฝุ่นพิษพีเอ็ม2.5 (PM2.5) ลดลงร้อยละ 28.1 และร้อยละ 37.5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2015

ข่าวที่เกี่ยวข้อง