รีเซต

รองอธิบดีอัยการเตือน! เผยเเพร่ภาพ "หญิงวัย 17 ปี" ชิงทองผิดกม.

รองอธิบดีอัยการเตือน! เผยเเพร่ภาพ "หญิงวัย 17 ปี" ชิงทองผิดกม.
TNN ช่อง16
14 กันยายน 2564 ( 16:31 )
58
รองอธิบดีอัยการเตือน! เผยเเพร่ภาพ "หญิงวัย 17 ปี" ชิงทองผิดกม.

วันนี้( 14 ก.ย.64) นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 9 โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีเด็กหญิงอายุ 17 ปีก่อเหตุชิงทองว่า

"เผยแพร่..ภาพเด็กชิงทองในห้างโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาท อย่าทำ..!!

ภาพเด็กชิงทอง เป็นนักเรียนอยู่ชั้น ม.6 อายุ 17 ปี ถูกเผยแพร่เป็นข่าว หรือ ตามห้อง LINE ผมเห็นไปทั่วโปรดศึกษากฎหมายกันให้รอบรู้ด้วยครับ เป็นความผิดตามกฏหมาย ฝากสื่อมวลชนและผู้ที่ชอบส่งข่าวตามโซเชียล ระมัดระวังกันให้มากจะถูกแจ้งความดำเนินคดี หน่วยงานที่ มีหน้าที่คุ้มครองเด็กช่วยกันออกมาตักเตือนสังคมด้วย 

มาตรา ๑๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของ เด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏ 

ในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทำให้ บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติ การกระทำความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทำเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้รับอนุญาต จากศาลหรือการกระทำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

มาตรา ๑๙๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๐ มาตรา ๑๓๖ หรือมาตรา ๑๕๓ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือสื่อ สารสนเทศประเภทใด ซึ่งข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือ สิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สําหรับตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ

อ่านแล้วทำความเข้าใจกฎหมายกันด้วยครับ เด็ก คือเด็ก มีกฎหมายคุ้มครองเด็ก และวิธีการสำหรับเด็กที่กระทำความผิด เพื่อให้เด็กมีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ ไม่ใช่การใช้กฎหมายอาญาตามปกตินะครับ..!!"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง