รีเซต

พิจิตร! เดินหน้าพัฒนาช่องทางการตลาดข้าว แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

พิจิตร! เดินหน้าพัฒนาช่องทางการตลาดข้าว แก้ปัญหาราคาตกต่ำ
TNN ช่อง16
11 สิงหาคม 2563 ( 16:38 )
286
พิจิตร! เดินหน้าพัฒนาช่องทางการตลาดข้าว แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมมีพรสวรรค์ นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดการประชุมเสวนาการพัฒนาช่องทางการตลาดด้วยการสนับสนุนการรวบรวมผลผลิตข้าวพิจิตร ปี 2563 โดยมี นายราชันย์ นครจินดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ข้าวเป็นพืชศรษฐกิจที่มีพื้นที่การผลิตมากเป็นอันดับหนึ่งของพิจิตร เมื่อถึงช่วงฤดูที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ราคาข้าวจะถูกลง 


นอกจากนี้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ค่อนข้างต่ำ ข้าวบางสายพันธุ์ไม่ตรงกับความต้องการตลาด เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง จึงมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่าย ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินนอกระบบตามมา ธ.ก.ส. จังหวัดพิจิตร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดโดยการสนับสนุนการรวบรวมผลผลิตข้าว ปี 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการกระจายผลผลิตไปยังแหล่งรับซื้อใหม่ๆ หรือแหล่งรับซื้อที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสนับสนุนการตลาดโดยเชื่อมโยงการผลิต การพัฒนาและการตลาด สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs เกษตรหัวขบวน เข้าไปรวบรวมผลผลิตสมาชิก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยขับเคลื่อนธุรกิจของชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืกว่าการอุดหนุนงบประมาณช่วยเหลือชดเชย

      

นายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า จังหวัดพิจิตร เป็นจังหวัดต้นๆ ที่ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนการผลิต โดยนำโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาใช้ เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ แล้วขยายผล มีการจับคู่ค้าอย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม ส่วนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ราคาข้าวที่ตกลงในช่วงผลผลิตออกมาก โดยในปีการผลิต2563/64รัฐบาลมีหลายโครงการช่วยเหลือ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มฯซึ่งรอ ครม.อนุมัติซึ่ง ธกส.มีความพร้อมแล้ว เมื่อผ่าน ครม.เห็นชอบจะดำเนินการได้ในช่วง เดือนกันยายน และพฤศจิกายนนี้  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องปรับตัวในการทำเกษตรแบบประณีต เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น 


สำหรับในงานมีการเสวนาโครงการสนับสนุนการรวบรวมผลผลิตข้าว อาทิ สถานการณ์การส่งออกข้าว การตลาดข้าวในประเทศและจังหวัดพิจิตร การบริหารจัดการและการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร ภาพรวมพื้นที่การเพาะปลูกและประมาณการผลผลิตข้าวปีการผลิต 2563/64 และเป้าหมายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย การสร้างความเข้มแข็งและการเตรียมความพร้อมสถาบันเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ แนวทางการสนับสนุนด้านการตลาดข้าวและการเปิดจุดรับซื้อเพื่อเป็นตลาดกลางข้าวเปลือกประจำจังหวัด การสนับสนุนการรวบรวมข้าว โดยโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยและสถาบันเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดให้แก่สถาบันเกษตรกรผ่าน Online Platformเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง